Gå til hovedindhold

Musikalske børn husker bedre

Eleverne sætter deres gehør på prøve - Foto: Sanne Vils ©Astra

Analysen af Masseeksperiment 2016 viser entydigt, at danske elever, der udfolder sig musikalsk - uanset alder, køn eller bopæl – også har en bedre såkaldt arbejdshukommelse. Arbejdshukommelsen er vigtig for blandt andet at kunne læse, regne og overskue komplekse problemstillinger.

Peter Vuust, professor ved Center for Music in the Brain:

"Undersøgelsen tyder på, at elever med sans for detaljer i melodi og rytme er bedre til at fastholde og håndtere den information, som er nødvendig i et konkret øjeblik. De har altså en bedre arbejdshukommelse. Det er ny, unik viden, som har stor betydning for vores viden om, hvordan musik påvirker og ændrer hjernen.”

Analysen viser også, at næsten hver anden elev (46,6 pct.) spiller på et instrument eller synger. Flest i indskolingen, færrest i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. Dette kan ifølge Peter Vuust skyldes, at børn i de mindre klasser engagerer sig mere i spontan musikudfoldelse og typisk også begynder at gå til spil i denne alder. Senere i skoletiden overtager andre fritidsaktiviteter og interesser.

Større elever husker bedst

Arbejdshukommelsen vokser med alderen. Eleverne på de højere skoletrin var markant bedre til huskespillet end de yngre elever. Til gengæld har hverken regionalt tilhørsforhold eller køn betydning for resultatet.

“Det er vigtigt at understrege, at vi ikke ved, om det er fordi eleverne spiller musik, at de får bedre arbejdshukommelse, eller om det omvendt er eleverne med bedst arbejdshukommelse, der engagerer sig mest i musik", siger Peter Vuust.

Videre analyse af datasættet vil afsløre, hvor betydningsfuldt dette resultat er, og om musik er vejen til bedre læring i skolerne.