Gå til hovedindhold

Science

Deltagerbillede projekt Nedbrydning af polysaccharider ved brug af lys 3 - Foto: Sanne Vils Axelsen © Astra

Lave en workshop for 0 - 6. klasse. Workshoppen har fokus på modellering, kommunikation og undersøgelse
I skal lave en workshop hvor jeres besøgende er aktive. Fx ved at de skal lave en model I forklarer eller en undersøgelse
I skal lave en problemstilling samt et arbejdsspørgsmål pr fag. Disse skal fremgå synligt ved jeres workshop.