Gå til hovedindhold

Hvad er absorption?

Absorption kan defineres som en proces, hvor væske trænger ind i et materiale og optages (absorberes) af det. En høj og lav absorptionsevne beskriver, hvor meget væske et materiale kan opsuge, men siger ikke nødvendigvis noget om, hvor hurtigt væsken absorberes.

Absorption har betydning for isoleringsmaterialers kvalitet. Er absorptionsevne høj, er materialet uegnet som isoleringsmateriale, fordi det kan holde på fugtigheden - som igen kan danne grobund for fx svampe.

Eleverne undersøger, hvad der har betydning for absorptionen. Dels materialet, dels indholdet af luft i materialet. De arbejder med forskellige typer af køkkenrulle, papirhåndklæder og bleer, og de tester disses absorptionsevne.

Aktivitetsvejledning

Vi har fundet inspiration til aktiviteten i forløbet Materialernes Fantastiske Verden, et forløb udviklet af DTU. Du kan finde uddybende forklaringer til aktiviteten i forløbsvejledningen, side 44.

Til forløbet kan du bestille en materialekasse, der indeholder mange af de materialer, du skal bruge for at gennemføre forløbet. Materialekassen er gratis, og du bestiller den hos dit lokale Center for Undervisningsmidler (CFU).

Du finder forløbsvejledning og link til bestilling af materialekassen her

Test absorption i køkkenrulle, papirhåndklæde og bleer

Inspiration til udvalg af materialer:
Billig, tyndbladet køkkenrulle, tykbladet køkkenrulle med ‘luftlommer’, papirhåndklæder fra skolen, billige bleer som kontrol-ble, flere andre mærker af bleer, herunder Tena-bleer til voksne.

Eleverne arbejder sammen i mindre grupper, men de skal hver især registrere i deres egen logbog.

Alle grupperne tester de to typer af køkkenrulle og papirhåndklæder, og hver gruppe vælger derudover to forskellige blemærker, som de skal teste.

Den billige type af ble udpeges til hele klassen som ‘kontrol-ble’ - det er den ble, eleverne sammenligner alle de andre materialer med.

  • Eleverne gør klar til undersøgelsen. Hvilke materialer tester de? De opstiller en hypotese. Hvilket materiale har den største absorptionsevne, og hvorfor?
  • Materialerne klippes i stykker på 10 x 10 cm fra samme område midt på bleerne, og stykkerne vejes. Prøverne lægges i et vandbad. Eleverne registrerer løbende udviklingen på materialet - hvor hurtigt begynder det at optage vand, bliver det opløst, hvordan spreder vandet sig i materialet? Efter ½ og 1 time vejes materialerne - hvor meget vand har det optaget?

TIP: Farv vandet med frugtfarve - så er det lettere at registrere, hvordan vandet spreder sig i materialet.

Eleverne registrerer resultaterne i en logbog - foreslå dem, at de laver et skema, de registrerer i (hvilke materialer, udvikling over tid, indhold af vand efter ½ og 1 time). Holder deres hypoteser - hvilket materiale har den mindste og hvilket den højeste absorptionsevne, og hvorfor? Og har vægt en betydning for absorptionsevnen?

Forklaring

Porøsitet og absorptionsevne hænger sammen.  Porøse materialer har et højt indhold af lufthuller og dermed en høj absorptionsevne, fordi vandet kan trænge ind i alle lufthullerne. I processen fortrænges luften. Porøsitet er en af de vigtigste faktorer for et materiales absorptionsevne.

Et materiales absorptionsevne afgør, hvad materialet kan bruges til, fx fugtspærrer under et hus eller et blemateriale. Det er en vigtig pointe, at både materialer med lav absorptionsevne og materialer med høj absorptionsevne kan være gode. Det afhænger af, hvad materialerne skal bruges til.

I forhold til isolering er det en god egenskab, at materialet har en lav absorptionsevne - isoleringsmaterialet skal ikke holde på fugt. Så er der risiko for svampeangreb, fx skimmelsvamp, der er sundhedsskadelig.

Kilder

www.bornenesuniversitet.dk/materialekasse/undervisningsmateriale