Gå til hovedindhold

Hvad er destillering?

Destillering er en metode til at adskille væsker fra faste stoffer. Fx adskillelse af salt fra havvand. Eleverne arbejder med to simple forsøg, der illustrerer, hvad der sker under en destillation, og hvordan man kan lave drikkevand ud af havvand. I forsøgene kommer eleverne også omkring begreber som fordampning, fortætning og vands tilstandsformer.

Aktivitetsvejledning

Eleverne kan arbejde sammen i mindre grupper på 2 eller 3 elever om selve forsøgene.

Det er vigtigt, at eleverne arbejder i hver deres logbog. Ved hvert forsøg noterer de først deres egen hypotese - hvad vil der ske og hvorfor tror de det vil ske? Derefter registrerer de så resultater og noterer en konklusion i deres egen logbog. Logbogen skal de efterfølgende benytte sig af i aktiviteten Lav dit eget drikkevand.

Rent drikkevand
Et forsøg, der illustrerer hvordan man kan adskille stoffer fra vand via destillation (fordampe og fortætte). Find det her.

Kan man drikke havvand?
Et forsøg, hvor eleverne laver et forsøg der illustrrerer hvordan man kan lave drikkevand ud af havvand. Der  perspektiveres til Life-straw. Find det her.

Når forsøgene er sat i gang, noterer eleverne hvad de observerer - hvad er resultatet?
HUSK - at eleverne skal gemme deres logbog til senere brug.

Forklaring

I teksterne til de to forsøg finder du uddybende forklaringer på destillation, fordampning, fortætning og vands tilstandsformer.