Gå til hovedindhold

Hvad er porøsitet?

Mange materialer har mellemrum fyldt med luft. Porøsiteten fortæller noget om forholdet mellem et materiales samlede porerumfang (der kan indeholde luft)  og materialets totale rumfang. Høj porøsitet betyder meget luft i materialet, og disse materialer er derfor velegnede som isoleringsmaterialer.

Eleverne arbejder med materialer, der kunne indgå i isolering, og undersøger hvilken porøsitet de har.

Aktivitetsvejledning

Inspiration til udvalg af materialer:
Kridt, mursten, glas, metal, papir, papiruld, flamingo, stof, hør, træfiber, glasuld, stenuld samt materialer, som eleverne selv medbringer.

Eleverne arbejder sammen i mindre grupper, men de skal hver især registrere i deres egen logbog.

Alle grupperne tester 5 udvalgte materialer. Eleverne udfører to test:

Test 1
Et stykke af materialet lægges i et glas med vand. Eleverne iagttager hvor meget det bobler - kommer der mange luftbobler op fra materialet, eller er der få eller ingen?

Test 2
Eleverne laver en opstilling med en tragt stukket ned i en kolbe. Lav en 'bund' af materialet i tragten. Hæld 300 ml vand op i et måleglas, og lad vandet løbe gennem. Registrer hver 10. sekund, hvor meget vand der er løbet igennem prøven. Stop testen efter 10 minutter, og mål, hvor meget vand der er i kolben.

TIP: Farv vandet med frugtfarve - så er det lettere at registrere, hvordan vandet spreder sig i materialet.

Eleverne registrerer resultaterne i hver sin logbog - foreslå dem, at de laver et skema, de registrerer i:

  • Hvilke materialer tester de.
  • Hvor mange bobler kom der i test 1.
  • Hvor meget vand løb igennem i test 2 - hen over tid - og hvor meget vand var der tilbage i kolben.
  • Lad eleverne afbilde resultaterne for test 2 i et koordinatsystem, hvor tiden sættes ud af x-aksen.

Holder deres hypoteser - hvilket materiale har den mindste og højeste porøsitet og hvorfor?

Forklaring

En pore er en fin kanal, et hulrum eller en passage i et materiale, og det er ofte fyldt med luft eller væske. Et materiale med mange porer siges at være porøst.

Porøsiteten er et mål for forholdet mellem et materiales samlede porerumfang og materialets totale rumfang. Vi måler ofte porøsitet i procentdel. En porøsitet på 100% vil være det samme som luft, mens en porøsitet på 0% er det samme som en massiv sten. I praktisk jordbrug stræber man efter en porøsitet på 50%, hvilket betyder, at halvdelen af af jordmængden er luft- eller vandfyldte mellemrum, porer.

I isoleringsmaterialer tilstræber man en høj porøsitet, fordi det betyder, at materialet indeholder meget luft. Og da luft har en meget dårlig varmeledningsevne, virker luft som en god isolator.

Porøsitet og absorptionsevne hænger sammen. Porøse materialer har et højt indhold af lufthuller og dermed en høj absorptionsevne, fordi vandet kan trænge ind i alle lufthullerne. I processen fortrænges luften. Porøsitet er en af de vigtigste faktorer for et materiales absorptionsevne.