Gå til hovedindhold

Lav den bedste isolering

Opvarmning af vores huse vil være en fremtidig udfordring i Danmark. Vi lever i et land, hvor vi i mange måneder om året er nødt til at opvarme de bygninger, vi opholder os i, herunder vores huse. Det er en meget tung post, både økonomisk og ressourcemæssigt.

Den bedste isolering, hvordan er den sammensat? Eleverne kommer med deres eget bud, som de kvalificerer på baggrund af den viden, de har opnået om materialers styrke, varmeledning, absorption og porøsitet. Efterfølgende tester de deres hypotese - var deres bud så også den bedste isolering?

Aktivitetsvejledning

Start med at se videoen Hold varmen på vandet

Bed eleverne om hver især at notere mindst tre pointer fra videoen - hvad kan have betydning for kvaliteten af isoleringsmateriale?

Efterfølgende stilles følgende naturfaglige spørgsmål til hele klassen:

“Hvis I skal udvikle fremtidens nye isoleringsmateriale, tilpasset danske forhold, hvordan skal det så se ud?”

  • Eleverne arbejder sammen i hold på 2 eller 3 elever. De tager udgangspunkt i deres pointer fra videoen, den brainstorm de lavede i første lektion samt de resultater, de har skrevet ned i deres logbog. Hvordan vil de sammensætte deres isoleringsmateriale? Eleverne har en time til at diskutere og prøve sig frem - herefter skal materialet være klar til test.
  • Eleverne har adgang til et bredt udvalg af materialer, ligesom det er tilladt at medbringe materialer fra fx hjemmet.
  • Inspiration til udvalg af materialer:
  • Kridt, mursten, glas, metal, papir, papiruld, flamingo, stof, hør, træfiber, glasuld, stenuld samt materialer, eleverne selv medbringer.
  • Test: Kolber fyldes med kogende vand og proppes til. Kolberne pakkes ind i isoleringsmaterialet. Der sættes et termometer til - meget gerne datalogger, der løbende kan registrere, hvad der sker. Har I ikke dataloggere, kan I bruge et almindeligt termometer. Temperaturen registreres løbende op til 1 time efter, at testen er sat i gang, og derefter igen næste morgen.
  • Eleverne fremlægger for hinanden, hvordan de sammensatte deres isoleringsmateriale. OBS: De skal udelukkende fremlægge, hvilke materialer de valgte at bruge - endelig ikke fortælle hvorfor.
  • Eleverne formulerer hver for sig hypoteser - hvordan tror de, isoleringsmaterialerne holder på varmen - rækkefølge - og hvorfor?
  • Eleverne registrerer hvilke temperaturfald, der har været i deres test.
  • Klassen følger op i fællesskab - hvilket isoleringsmateriale vandt?