Gå til hovedindhold

Præsenter jeres isoleringsmateriale

Eleverne har i hold gennemført aktiviteten ‘Lav den bedste isolering’, hvor de har udviklet deres bud på fremtidens isoleringsmateriale. De har lagt vægt på materialernes evne til varmeledning og absorption samt materialernes porøsitet og tykkelse. Isoleringsmaterialers kvalitet er dog afhængig af mange andre faktorer, fx er det vigtigt at sikre sig, at det ikke er giftigt og at det ikke kan brænde. brandsikkerhed og giftighed.

Eleverne udarbejder et produktdatablad til præsentation af deres nyudviklede isoleringsmateriale og præsenterer det for resten af klassen.

Aktivitetsvejledning

Hvert hold vender tilbage til deres brainstorm fra aktiviteten Hvad associerer du isolering med? med samt det isoleringsmateriale, de udviklede i aktiviteten Lav den bedste isolering.

Holdene udarbejder et produktdatablad til isoleringsmaterialet. Produktdatabladet fungerer som en præsentation af isoleringsmaterialet, og holdene beslutter, hvilke elementer produktdatabladet for deres isoleringsmateriale skal indeholde, og hvilke oplysninger de gerne vil have med.

Holdene kan finde inspiration i eksisterende produktblade, fx:

Isover facadeisolering

Papiruld produktdatablad

Oplysninger de kan medtage:

  • Isoleringsevne (varmeledningsevne, tykkelse, porøsitet)
  • Brandsikkerhed - er det brandhæmmende? Mærkningspligt.
  • Absorptionen - opsuger det fugt, eller transporterer det fugt? Det skal ikke holde på fugtigheden.
  • Angreb - kommer der nemt skadedyr, insekter eller svampe i isoleringsmaterialet?
  • Giftigt indhold - Indeholder det giftige stoffer? Mærkningspligt.
  • Bæredygtighed - er produktionen bæredygtig, herunder CO2-belastningen?
  • Installering - er det nemt at installere?
  • Holdbarhed - hvor lang er den?
  • Udseende - skæmmer det ens hus?
  • Lugt - lugter/dufter materialet af noget?

Holdene fremlægger deres produkter, herunder deres produktblade, for resten af klassen. De kan inddrage fotodokumentation og film i deres fremlæggelse.

Forklaring

Et produktdatablad er et ark med oplysninger om produktet og dets bestanddele. Her finder forbrugeren oplysninger om produktets sammensætning samt hvilke materialer, der indgår. Derudover kan være anført CE-mærkning, holdbarhed og miljøoplysninger samt anbefalinger til affaldshåndtering. Produktdatablade indeholder også detaljerede oplysninger om produktfordele og sortiment.