Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter til årets tema

Undervisningsforløb til "Min nye Verden"

Når du deltager i Naturvidenskabsfestival, har du fuld frihed til at sammensætte dit eget forløb eller udvikle dine egne aktiviteter. 

Vi har, som inspiration, udarbejdet undervisningforløb der har Min nye Verden som omdrejningspunkt. Til alle forløbene er der tilknyttet aktiviteter.

Tre undervisningsforløb tager udgangspunkt i udfordringer knyttet til "Min Nye Verden" og er målrettet mellemtrinnet og kan skaleres op til udskolingen, hvor de kan ligges ind under Fælles Faglige Fokusområder. 

De tre undervisningsforløb er:

Alle forløb er struktureret efter 5E-modellen, og de enkelte aktiviteter er lagt ind som links under de enkelte 5E-faser. 

Herunder finder du samtlige forløb og aktiviteter, der knytter sig til Min nye Verden, også dem, der er udviklet til Masseeksperimentet.

Download alle forløb og aktiviteter fra uge 37

Din søgning matcher 259 materialer

Præsenter jeres isoleringsmateriale

Eleverne har i hold gennemført aktiviteten 'Lav den bedste isolering', hvor de har udviklet deres bud på fremtidens isoleringsmateriale. De har lagt vægt på materialernes evne til varmeledning og absorption samt materialernes porøsitet og tykkelse.
4. klasse til 10. klasse

Lav den bedste isolering

Opvarmning af vores huse vil være en fremtidig udfordring i Danmark. Vi lever i et land, hvor vi i mange måneder om året er nødt til at opvarme de bygninger, vi opholder os i, herunder vores huse. Det er en meget tung post, både økonomisk og ressourcemæssigt.
4. klasse til 10. klasse

Hvad er porøsitet?

Mange materialer har mellemrum fyldt med luft. Porøsiteten fortæller noget om forholdet mellem et materiales samlede porerumfang (der kan indeholde luft) og materialets totale rumfang. Høj porøsitet betyder meget luft i materialet, og disse materialer er derfor velegnede som isoleringsmaterialer.
4. klasse til 10. klasse

Hvad er absorption?

Absorption kan defineres som en proces, hvor væske trænger ind i et materiale og optages (absorberes) af det. En høj og lav absorptionsevne beskriver, hvor meget væske et materiale kan opsuge, men siger ikke nødvendigvis noget om, hvor hurtigt væsken absorberes.
4. klasse til 10. klasse

Hvad er varmeledning?

Varmeledning er et udtryk for, hvor hurtigt eller hvor langsomt et materiale tillader varme at forsvinde. Varmer du den ene ende af en metalstang op, vil den anden ende efter noget tid blive varm.
4. klasse til 10. klasse

Hvad er styrke?

Et materiales styrke måles på materialets evne til at modstå fysiske påvirkninger. Hvor meget kan materialet strækkes, rives, trækkes, vrides, slås på eller lægges vægt på - uden at det går i stykker?
4. klasse til 10. klasse

Hvad associerer du isolering med?

Der er mange aspekter, der skal tænkes ind, når man vurderer et isoleringsmateriales kvalitet. Eleverne associationsbrainstormer - hvad tror de, man skal tænke på, når man skal vurdere, om man vil benytte et isoleringsmateriale?
4. klasse til 10. klasse

Isolering med fremtid i

Opvarmning af vores huse vil være en fremtidig udfordring i Danmark. Vi lever i et land, hvor vi i mange måneder om året er nødt til at opvarme de bygninger, vi opholder os i, herunder vores huse. Det er en meget tung post, både økonomisk og ressourcemæssigt.
4. klasse til 10. klasse

Hvad er beskidt vand?

Hvad er beskidt drikkevand egentlig? Hvad er rent drikkevand? Eleverne arbejder med deres egen brainstorming uden nogen forudgående viden: Hvad tror de, beskidt drikkevand er?
4. klasse til 10. klasse

Hvad er destillering?

Destillering er en metode til at adskille væsker fra faste stoffer. Fx adskillelse af salt fra havvand. Eleverne arbejder med to simple forsøg, der illustrerer, hvad der sker under en destillation, og hvordan man kan lave drikkevand ud af havvand. I forsøgene kommer eleverne også omkring begreber som fordampning, fortætning og vands tilstandsformer.
4. klasse til 10. klasse