Gå til hovedindhold

Tema 2018: Den yderste Grænse

Hvad rummer Den yderste Grænse?

Tema 2018 bevæger sig ud i de yderste grænser af naturen, mennesket, etikken og fysiske fænomener. Det handler om yderpunkter. Malariamyggen over for blåhvalen. Det lille insekt fra det varme Afrika overfor det store dyr fra det kolde Antarktis.

Temaet udfoldes i mindmap 2018 under de fire emner:

  1. Med Naturens grænser er alle naturfag i spil. Poler som varmt og koldt, mikro og makro, stort og småt, yderst og inderst opfordrer til at bygge undervisningen op om emner som Liv under ekstreme forhold, Mikro- og makroplast, Truede dyrearter og Jordens inderste og universets yderste.
     
  2. Etikkens yderste grænse indtager ikke blot en filosofisk tilgang til naturvidenskaben, men stiller også spændende spørgsmål som: Hvad er liv? Hvornår er man død? Kan man flytte et hjerte fra et til et andet menneske, og hvad indebærer det rent biologisk? Her er det oplagt at inddrage alle fag i emner om etiske dilemmaer i forhold til fx genteknologi, organtransplantation eller aktiv dødshjælp.
     
  3. Menneskets muligheder og begrænsninger kredser om grænserne for den menneskelige krop og stiller spørgsmål som: Hvor længe kan vi holde vejret under vandet, og hvordan påvirker den teknologiske udvikling vores krop? Hvad sker der med dykkere der bevæger sig langt ned i dybhavet, og cykelryttere, når de træner i højderne?
     
  4. Ekstreme fysiske fænomener fokuserer bl.a. på naturkonstanter, yderpunkterne på skalaer, naturkatastrofer og klimaekstremer som følge af global opvarmning.