Gå til hovedindhold

Affaldsprojekt

NF_MX2019_Elever_Sophienborgskolen

Projektet “Affaldssortering på FU” er for alle klassetrin på skolen. Vi, lærere, elever og pædagoger, ønsker at øge vores alle sammens opmærksomhed på, hvad det egentlig er, der ender i vores skraldespande. Måske noget af det kunne have været brugt noget længere?

Hver dag tømmes alle skraldespande kl. 12. Eleverne slår knude på poserne, som har hver sin farve afhængig af affaldstype. Poserne sættes uden for klassens dør.

Forskellige årgange er ansvarlige for at indsamle alle poser i hver sin fraktion. Derefter vejes affaldet og det registreres på plancher og i et excel-ark.

Rotation – hvem står for registrering af affald de forskellige dage:

Mandag: 3.klasse

Tirsdag: 6.klasse (evt. 0.klasse kigger på) 

Onsdag: 5.klasse (2.kl. kigger på)

Torsdag: 7.klasse (1. kl kigger på)

Fredag: 4.klasse

Formålet med denne vejning og indsamling er at få dokumenteret, at elever i folkeskolen sagtens kan lære at kildesortere, og at få viden og data om, hvor meget affald en skole af Fuglsanggårdsskolens størrelse rent faktisk producere på en uge.

Vi håber, at projektet kan blive en fortsat indsats på skolen, så eleverne ikke kun lærer at sortere affald hjemme, men også her på skolen. Vi underviser elever i alle aldre om FN’s Verdensmål, og hvordan vi kan være med til at komme i mål med dem. Affaldssortering er jo kun en lille brik i det puslespil, men vi synes, det er vigtigt at få følelsen af at kunne gøre noget.