Elever holder i hånden
  • Samarbejde

Samarbejde

Sæt naturfag på dagsordenen

Naturvidenskabsfestival er en anledning til at støtte aktivt op om den nationale dagsorden om at øge naturfaglig dannelse og skabe interesse for STEM-uddannelser.

Astra understøtter alle landets kommuner i at videreudvikle den naturfaglige kultur på 0-18-årsområdet. Festivalen kan fx fungere som et særligt initiativ på naturfagsområdet i kommunen eller til at videreudvikle naturfagshandleplanen.

astra girl

Udvikling af naturfaglig kultur

Et samarbejde omkring Naturvidenskabsfestival kan være med til at løfte arbejdet med at videreudvikle en naturfaglig kultur, da det giver anledning til at samarbejde på tværs af virksomheder, uddannelser, museer mv.

Det er kort sagt muligheden for at give børn og unge et unikt møde med naturvidenskaben.

astra girl

Naturfagskompasset - udviklingsværktøj for kommunen

astra girl

Har du spørgsmål?

Skriv til info@naturvidenskabsfestival.dk

Tilmeld vores nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.