Nyheder - Ny Viden

“Man kan sagtens arbejde med biogas i børnehaven, udskolingen OG ungdomsuddannelsen”

Det handler ikke om hvad du arbejder med med hvordan du gør det. Med deres festivalarrangement viser Skive Kommune, at de samme naturvidenskabelige emner kan være relevante for flere klassetrin. Det skaber samhørighed og letter overgange i uddannelseskæden. 

Begejstringen lyser ud af Marco Mølbæk og Søren Sohn, når de fortæller deres storstilede festivalarrangement, hvor op mod 1.000 børn i Skive Kommune mødtes på en parkeringsplads og fik lov til at se, smage og røre ved naturvidenskab. Målgruppen var fra dagtilbud til og med mellemtrin i grundskolen, men trods det store aldersspænd blev eleverne præsenteret for de samme ti aktiviteter – bare på forskellige måder.

“Det starter i børnehaven med de første oplevelser forståelser for naturvidenskab og de første oplevelser med det. Vi vil vise, at de ting, vi arbejder med i børnehaven, der er bare lidt mere teori ovenpå når vi kommer op i skolen, og det bliver jo mere og mere jo længere vi komme i uddannelseskæden,” forklarer Søren Sohn. “Man kan sagtens arbejde med biogas i børnehaven, men man kan også arbejde med det i udskolingen eller på ungdomsuddannelsen – det er bare nogle andre forsøg og undersøgelser, man laver.”

Sammen med Marco Mølbæk har de to været initiativtagere og koordinatorer på Naturvidenskabsfestival i Skive Kommune, som har samlet en lang række aktører om at samle kommunens børn og unge om engagerende oplevelser med naturvidenskab.

 

Marias Naturvidenskabelig Rejse

Naturvidenskabsfestival er en oplagt anledning til at vise, hvordan naturvidenskabelige oplevelser og erkendelser bygger oven på hinanden hele livet – det, vi også kalder Marias Naturvidenskabelige Rejse. Marias Naturvidenskabelige Rejse er en illustration, som viser netop hvordan vi udvikler vores forståelse gennem livet – både gennem skole, uddannelse og fritid.

Ved at opleve, at andre elever undersøger de samme fænomener får eleverne en forståelse for denne rejse. Marco og Søren fortæller eksempelvis om en aktivitet med melorme:

For børnehavebørnene handler det primært om at observere og se, hvad de spiser. I grundskolen kan man eksempelvis se på, om der er forskel i længde og vægt hos melorme, der har fået noget forskelligt at spise – blandt de ældre klasser kan det krydres med opgaver omkring gennemsnit og normalfordeling. Kommer man op i ungdomsuddannelsesniveau er det måske interessant at måle proteinindholdet hos melormene.

Søren og Marco er allerede i gang med tankerne for næste års festival, hvor de gerne vil arbejde endnu mere med naturvidenskab på tværs af klassetrin, ved at lade ældre elever undervise yngre.

Skaber samhørighed og tryghed i overgange

I Skive Kommune er der et bredere strategisk sigte med måden, de har lavet deres festivalaktivitet. Målgruppen er nemlig også hængt op på et strategisk indsatsområde med at minimere gabet og lette overgangen mellem dagtilbud og grundskole, forklarer Søren og Marco. I det hele taget kan der være flere overgange i et skoleforløb, som kan gøres lettere ved at både elever, lærere og pædagoger møder hinanden på tværs:

“Der er skoler, som kun går til 6. klasse og så er der andre skoler, der modtager eleverne i 7. klasse så der er det jo godt, at de snakker sammen på tværs af skolerne. Det kan være med til at skabe et godt oversættelsesled i forhold til forståelsen af hvordan man klæder eleverne på til overgangen. Det giver mulighed for ikke bare at tale om men også at opleve hinandens praksis,” fortæller Søren Sohn.

Op mod festivalen har Søren Sohn og Marco Mølbæk også arbejdet aktivt med at inddrage kommunens tre nyopstartede naturfagsnetværk. De er startede som et led i Skive Kommunes naturfagshandleplan og fokuserer på hhv. dagtilbud, grundskole samt ungdoms- og videregående uddannelser.

“Netværk skal styrke festivalen og skabe en kultur om at vi står sammen om det også på tværs af skolerne,” siger Søren Sohn. Det går også den anden vej, hvor festivalen styrker samarbejdet i netværkene, så de fungerer langsigtet forankring af de gode takter, der er op til og under Naturvidenskabsfestival i uge 39. Både i form af et styrket samarbejde om overgange og om at se naturvidenskab som en erkendelsesrejse, der starter i børnehaven og varer hele livet.

Pige med signalkrebs
Afspil video

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på email
Skip to content