Gå til hovedindhold

Om eksperiment 2018

Naturvidenskabsfestival - Masseeksperiment 2018 - Podning af Lactobacillus

Jagten på de gode bakterier 

Vær med til en enestående kortlægning af forekomsten af naturlige gavnlige bakterier i Danmark.

Levende bakterier bruges i bioteknologiske produkter til forebyggelse og behandling af sygdomme og i produktion af fødevarer. Men hvor går den yderste grænse i forhold til de bioteknologiske metoder - hvor langt kan vi gå, og hvor langt vil vi gå?

Naturvidenskabelig arbejdsmetode - målrettet klassetrin
I Masseeksperiment 2018 er der fokus på de gode bakterier og den naturvidenskabelige arbejdsmetode. Under overskriften 'Jagten på de gode bakterier' skal du og din klasse indsamle prøver fra naturen, som I efterfølgende skal undersøge i klasselokalet. Undersøgelsesmetoderne er målrettet klassetrinnene og spænder fra dyrkning af kulturer og fortyndningsrækker til podning og i de ældste klasser kromotografi. 

Prøver og analyser indsendes til vores samarbejdspartner til yderligere analyse, og de bakteriestammer som kan karakteriseres som nye, vil blive publiceret og være tilgængelige i en offentlig bakteriebank. Til glæde for alle, der vil udvikle nye produkter til sygdomsbehandling og fødevareproduktion.

Tilmeld din klasse eller dit hold årets Masseeksperiment her

Dette års Masseeksperiment er udviklet i samarbejde med Novozymes og støttet af Industriens Fond.