Elever arbejder med solceller
 • Festival som særligt initiativ

Festival som særligt initiativ

Styrk samarbejdet

Særlige initiativer kan være med til at styrke samarbejde på tværs af fx aktører, fag og uddannelsesinstitutioner. Initiativerne kan have stor diversitet og spænde fra lokale initiativer på den enkelte institution til større kommunalt initierede og koordinerede initiativer.

Naturvidenskabsfestivalen i uge 39 er en mulighed for at sætte alle de naturvidenskabelige ressourcer i kommunen i spil og i mange kommuner, skaber naturfagskoordinatoren overblik over særlige initiativer og skabe samarbejde.

astra girl

Tjek dit særlige initiativ

 • Hvad er ”det særlige” ved initiativet -
  didaktisk, organisatorisk, kulturelt?
 • Hvilke målgrupper og interessenter bliver
  påvirket/involveret?
 • Hvilke (direkte) mål tjener det særlige
  initiativ for lærere og pædagoger i deres
  praksis?

Styrk den naturfaglige kultur

Naturvidenskabsfestival kan bidrage til børn og unges naturfaglige uddannelse og dannelse samtidig med, at den skaber synlighed og fokus på naturfagene og bidrager til udviklingen af kommunens naturfaglige kultur.

Se mere om naturfaglig kultur:

astra girl

Har du spørgsmål?

Skriv til info@naturvidenskabsfestival.dk

Tilmeld vores nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.