Sceneshow med ild

Eksterne aktører

Et unikt tilbud

Som ekstern aktør i festivalen, skal du kunne tilbyde eleverne, at arbejde med virkelighedsnære tilgange, emner og problemstillinger.

De eksterne aktører er meget forskellige og spænder fra biologer til naturvejledere, laboranter, fysioterapeuter, jordbrugsteknikere, ingeniører, byplanlæggere, ressource- og affaldsplanlæggere og meget andet. Der er naturvidenskab alle steder, så kun fantasien sætter grænser.

Samarbejder i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen tager udgangspunkt i virkelighedsnære tilgange, emner og problemstillinger, som tilpasses målgruppen.

astra girl

Et virkelighedsnært emne

Et samarbejde med udgangspunkt i et virkelighedsnært emne kan fx være lokale klimatilpasningsprojekter eller at sætte fokus på det lokale vandløbs naturtilstand.

Har du spørgsmål?

Skriv til info@naturvidenskabsfestival.dk

Tilmeld vores nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.