Gå til hovedindhold

Søg festivalpuljen

Naturvidenskabsfestivals uddelingspulje.

Puljen støtter aktiviteter, der bidrager til at børn og unge udvikler naturfaglig kompetence gennem nye og spændende oplevelser, der relaterer sig til festivalens tema: Vandets hemmeligheder.

Carlsberg Mindelegat støtter puljen, der i 2019 uddeler i alt 1 mio. kr. til arrangementer i forbindelse med Naturvidenskabsfestival i uge 39. 

Læs retningslinjerne

Retningslingerne kan downloades i boksen til højre. Læs dem altid, før du søger. Bemærk, at punkt. 3.2 er justeret marts 2019.

Få vejledning

Dine spørgsmål kan måske besvares via 'Ofte stillede spørgsmål' herunder eller på siden 'Vejledning om valg af fokusområde'. Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive til projektleder Ea Eskildsen, hvis du har brug for yderligere vejledning. Hun står også til rådighed for spørgsmål på Big Bang-konferencen. 

Søg

Når du er klar, indtaster du din ansøgning i formularen. Din ansøgning er kun gyldig, hvis du får en kvittering på e-mail. Kig evt. i spamfilteret.

Tidsplan 2019

  • Torsdag d. 16. maj kl. 12.00: Frist for ansøgning.
  • Ultimo juni: Alle ansøgere får svar pr. e-mail. 
  • Uge 39: Bevilgede projekter afholdes.
  • 1. december: Sidste frist for afrapportering.
  • Nov. 2019 - jan. 2020: Udbetaling.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er det bedste råd, når man skal søge puljen?
Svar: Skriv en letforståelig ansøgning, hvor du sørger for at tjekke, at det er tydeligt beskrevet, at de forskellige krav i retningslinjerne overholdes.


Hvem er læsere af ansøgningerne?
Svar: Det er erfarne skole- og naturfagsfolk, der læser ansøgningerne. De har forskellige erfaringer med hhv. grundskoler, ungdomsuddannelser og naturfagsdidaktik.


Kan alle søge?
Svar: Ja. Alle, der arrangerer aktiviteter for børn og unge i forbindelse med Naturvidenskabsfestival, kan søge.


Skal aktiviteten foregå i uge 39?
Svar: Ja, men den må gerne strække sig over længere tid end den uge.


Kan man få en bevilling, hvis ens arrangement ikke har noget at gøre med årets tema for Naturvidenskabsfestival?
Svar: Nej. Det skal være tydeligt i ansøgningen, at målgruppen vil komme til at opleve årets tema gennem jeres aktivitet. Det er ikke nok at bruge temaet i projekttitlen. I 2019 er årets tema 'Vandets hemmeligheder'.


Er det nødvendigt at finde en projekttitel, der er anderledes end festivalens tema?
Svar: Det er en rigtig god ide at give det projekt, du søger til, et unikt navn, så vi kan kende forskel på ansøgningerne.


Jeg vil søge inden for fokusområdet ‘Samarbejd med eksterne aktører’ og har en samarbejdspartner i kikkerten, men en aftale er ikke i hus allerede i maj. Er det et problem?
Svar: At have en foreløbig aftale beskrevet i ansøgningen er bedre end blot at tænke på at kontakte samarbejdspartnere.


Jeg vil gerne inddrage mine gymnasieelever i planlægningen af aktiviteter for besøgende grundskoleelever. Det kan jeg først gøre kort før uge 39, og det er derfor umuligt at opstille et budget allerede i maj. Hvordan kan jeg søge puljen?
Svar: Forestil dig, hvilke materialer I får brug for inden for de rammer, du har stillet op for aktiviteten, og opstil et specificeret budget ud fra det. Hvis det viser sig, at I reelt får brug for andre materialer end det angivne, skal du kontakte projektleder Ea Eskildsen og forklare ændringerne. Hun tager stilling til, om bevillingen kan opretholdes. Det væsentlige er, at I stadig opfylder de samme formål, som I fik bevillingen på.


Kan man sætte et 'rådighedsbeløb' eller 'diverse' ind i budgettet?
Svar: Nej.


Kan en aktivitet godt være for skolens egne elever, fx for udskolingen?
Svar: Ja.


Er det en ulempe, at de 15.000 kr. kun dækker en mindre del af et større budget?
Svar: Nej, puljen kan give støtte til en mindre, specifikt afgrænset aktivitet i et større projekt. Det gælder både eksternt finansierede projekter, der ikke har Naturvidenskabsfestival som formål, og projekter, der samler flere Naturvidenskabsfestivalaktiviteter, fx i et lokalområde. Det skal fremgå tydeligt, om en aktivitet er en del af et større projekt.


Vi er flere samarbejdspartnere, der vil søge puljen. Kan vi søge om 15.000 kr. til hver?
Svar: Ja. I skal formulere en ansøgning hver især. Det skal fremgå tydeligt, at I ser aktiviteterne som en del af et større projekt. Men skriv ikke samme tekst i alle ansøgningerne.


Er det muligt at søge puljen på andre tidspunkter eller at skubbe deadline?
Svar: Nej.


Kan man vedhæfte bilag til ansøgningen?
Svar: Nej.


Jeg har ikke fået en kvittering, har I så modtaget min ansøgning?
Svar: Nej, hvis du ikke har modtaget en kvittering pr. mail, har vi ikke modtaget din ansøgning. Kig efter i din spamfolder, om kvitteringen skulle være havnet der. 
 

Kan jeg søge om mere end 15.000 kr.?
Svar: Hvis du har en helt særlig grund, er der mulighed for at søge om op til 20.000 kr. Denne grund skal beskrives i ansøgningen.
 

Kan jeg søge om penge til Naturvidenskabsfestivalens T-shirts?
Svar: Der bevilges normalt ikke støtte til Naturvidenskabsfestivals egen merchandise, medmindre der kan argumenteres for, at disse er nødvendige for gennemførelsen eller kvaliteten af den aktivitet, der søges til.
 

Hvad sker der, hvis min ansøgning har fået en bevilling, men det senere viser sig, at kun en del af aktiviteten kan gennemføres, eller den kan gennemføres i ændret form?
Svar: Kontakt projektleder Ea Eskildsen og forklar ændringerne. Hun tager stilling til, om bevillingen kan opretholdes. Det væsentlige er, at I stadig opfylder de samme formål, som I fik bevillingen på baggrund af.