Gå til hovedindhold

Festivalpulje

Naturvidenskabsfestivals uddelingspulje

Puljen støtter aktiviteter, hvor børn og unge tilegner sig naturfaglige kompetencer gennem nye og spændende oplevelser, der relaterer sig til festivalens tema: Vandets hemmeligheder.

Carlsberg Mindelegat støtter puljen, der i 2019 uddeler i alt 1 mio. kr. til arrangementer i forbindelse med Naturvidenskabsfestival i uge 39. 

Tidsplan 2018

  • Udbetaling: Har du ikke modtaget pengene inden 15. februar 2019 beder vi dig kontakte sekretariatet.

Tidsplan 2019

  • 16. maj kl. 12.00: Frist for ansøgning.
  • ult juni: Alle ansøgere får svar pr. e-mail. 
  • Uge 39: Bevilgede projekter afholdes.
  • 1. december: Sidste frist for afrapportering.
  • nov 2019 - jan 2020: Udbetaling.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er det bedste råd, når man skal søge puljen?
Svar: Skriv en letforståelig ansøgning, hvor du sørger for at tjekke, at det er tydeligt beskrevet, at de forskellige krav i retningslinjerne overholdes.


Hvem er læsere af ansøgningerne?
Svar: Det er erfarne skole- og naturfagsfolk, der læser ansøgningerne. De har forskellige erfaringer med hhv grundskoler, ungdomsuddannelser og naturfagsdidaktik.


Kan alle søge?
Svar: Ja, alle, der arrangerer aktiviteter for børn og unge i forbindelse med Naturvidenskabsfestival, kan søge.


Skal aktiviteten foregå i uge 39?
Svar: Ja, men den må gerne strække sig over længere end kun den uge.


Kan man få en bevilling hvis ens arrangement ikke har noget at gøre med årets tema for Naturvidenskabsfestival?
Svar: Nej. Det skal være tydeligt i ansøgningen, at målgruppen vil komme til at opleve årets tema gennem jeres aktivitet. Det er ikke nok at bruge temaet i projekttitlen. I 2019 er årets tema “Vandets hemmeligheder”.


Er det nødvendigt at finde en projekttitel, der er anderledes end festivalens tema?
Svar: Det er en rigtig god idé at give det projekt, du søger til, et unikt navn, så vi kan kende forskel på ansøgningerne.

Jeg vil søge indenfor fokusområdet ‘Samarbejd med eksterne aktører’ og har en samarbejdspartner i kikkerten, men en aftale er ikke i hus allerede i maj. Er det et problem?
Svar: At have en foreløbig aftale beskrevet i ansøgningen er bedre end blot at tænke på at kontakte samarbejdspartnere.


Jeg vil gerne inddragelse mine gymnasieelever i planlægningen af aktiviteter for besøgende grundskoleelever. Det kan jeg først gøre kort før uge 39 og det er derfor umuligt at opstille et budget allerede i maj. Hvordan kan jeg søge puljen?
Svar: Forestil dig hvilke materialer I får brug for indenfor de rammer du har stillet op for aktiviteten og opstil et specificeret budget ud fra det. Hvis det viser sig at det I reelt får brug for andre materialer end det angivne skal du kontakte projektleder Ea Eskildsen og forklare ændringerne. Hun tager stilling til om bevillingen kan opretholdes. Det væsentlige er, at I stadig opfylder de samme formål, som I fik bevillingen på.


Kan man sætte et “rådighedsbeløb” eller ‘diverse’ ind i budgettet?
Svar: Nej


Kan en aktivitet godt være for skolens egne elever, fx for udskolingen?
Svar: Ja


Er det en ulempe at de 15.000 kr kun dækker en mindre del af et større budget?
Svar: Nej, puljen kan give støtte til en mindre, specifikt afgrænset aktivitet i et større projekt. Det gælder både eksternt finansierede projekter, der ikke har Naturvidenskabsfestival som formål, og projekter, der samler flere Naturvidenskabsfestivalaktiviteter, fx i et lokalområde. Det skal fremgå tydeligt, om en aktivitet er en del af et større projekt.


Vi er flere samarbejdspartnere, der vil søge puljen. Kan vi søge om 15.000 kr til hver?
Svar: Ja. I skal formulere en ansøgning hver især. Det skal fremgå tydeligt, at I ser aktiviteterne som en del af et større projekt. Men skriv ikke samme tekst i alle ansøgningerne.


Er det muligt at søge puljen på andre tidspunkter eller at skubbe deadline?
Svar: Nej


Kan man vedhæfte bilag til ansøgningen?
Svar: Nej

 

Jeg har ikke fået en kvittering, har I så modtaget min ansøgning?
Svar: Nej, hvis du ikke har modtaget en kvittering pr. mail har vi ikke modtaget din ansøgning. Kig efter i din spamfolder om kvitteringen skulle være havnet der. 

 

Kan jeg søge om mere end 15.000 kr?
Svar: Hvis du har en helt særlig grund, er der mulighed for at søge om op til 20.000 kr. Denne grund skal beskrives i ansøgningen.

 

Kan jeg søge til Naturvidenskabsfestivalens t-shirts?
Svar: Der bevilges normalt ikke støtte til Naturvidenskabsfestivals egen merchandise, medmindre der kan argumenteres for, at disse er nødvendige for gennemførelsen eller kvaliteten af den aktivitet, der søges til.

 

Hvad hvis min ansøgning har fået en bevilling, men det senere viser sig, at kun en del af aktiviteten kan gennemføres eller kan gennemføres i ændret form?
Svar: Kontakt projektleder Ea Eskildsen og forklar ændringerne. Hun tager stilling til om bevillingen kan opretholdes. Det væsentlige er, at I stadig opfylder de samme formål, som I fik bevillingen på baggrund af.