Gå til hovedindhold

Søg midler til jeres festival

Naturvidenskabsfestivals uddelingspulje

Puljen støtter aktiviteter, der bidrager til at børn og unge udvikler naturfaglig kompetence gennem nye og spændende oplevelser, der relaterer sig til festivalens tema: Helt vildt.

Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) støtter puljen 2021-23. I 2021 uddeltes i alt 1,2 mio. kr. til arrangementer i forbindelse med Naturvidenskabsfestival i uge 39. 

Tidsplan 2021

  • Tirsdag d. 11. maj kl. 12.00: Frist for ansøgning.

  • 8. juni: Alle ansøgere fik svar pr. e-mail. 

  • Uge 39: Bevilgede projekter afholdes. Ansøgerorganisationen lægger selv penge ud.

  • 1. december: Sidste frist for afrapportering.

  • Nov. 2021 - jan. 2022: Udbetaling.

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er det bedste råd, når man skal søge puljen?
Svar: Skriv en letforståelig ansøgning, hvor du sørger for at tjekke at det er tydeligt beskrevet at de forskellige krav i retningslinjerne overholdes.

Hvem er læsere af ansøgningerne?
Svar: Det er erfarne skole- og naturfagsfolk, der læser ansøgningerne. De har forskellige erfaringer med hhv grundskoler, ungdomsuddannelser og naturfagsdidaktik.

Kan alle søge?
Svar: Ja, alle, der arrangerer aktiviteter for børn og unge i forbindelse med Naturvidenskabsfestival, kan søge.

Skal aktiviteten foregå i uge 39?
Svar: Ja, men den må gerne strække sig over længere end kun den uge.

Kan man få en bevilling hvis ens arrangement ikke har noget at gøre med årets tema for Naturvidenskabsfestival?
Svar: Nej. Det skal være tydeligt i ansøgningen at målgruppen vil komme til at opleve årets tema gennem jeres aktivitet. Det er ikke nok at bruge temaet i projekttitlen. I 2021 er årets tema “Helt vildt”.

Er det nødvendigt at finde en projekttitel, der er anderledes end festivalens tema?
Svar: Det er en rigtig god idé at give det projekt, du søger til, et unikt navn, så vi kan kende forskel på ansøgningerne.

Jeg vil søge indenfor fokusområdet ‘Samarbejd med eksterne aktører’ og har en samarbejdspartner i kikkerten, men en aftale er ikke i hus allerede i maj. Er det et problem?
Svar: At have en foreløbig aftale beskrevet i ansøgningen er bedre end blot at tænke på at kontakte samarbejdspartnere.

Jeg vil gerne inddrage mine gymnasieelever i planlægningen af aktiviteter for besøgende grundskoleelever. Det kan jeg først gøre kort før uge 39 og det er derfor umuligt at opstille et budget allerede i maj. Hvordan kan jeg søge puljen?
Svar: Forestil dig hvilke materialer I får brug for indenfor de rammer du har stillet op for aktiviteten og opstil et specificeret budget ud fra det. Hvis det viser sig at det I reelt får brug for andre materialer end det angivne skal du kontakte projektleder Ea Eskildsen og forklare ændringerne. Hun tager stilling til om bevillingen kan opretholdes. Det væsentlige er, at I stadig opfylder de samme formål, som I fik bevillingen på.

Kan man sætte et “rådighedsbeløb” eller ‘diverse’ ind i budgettet?
Svar: Nej

Kan en aktivitet godt være for skolens egne elever, fx for udskolingen?
Svar: Ja

Er det en ulempe at de 15.000 kr kun dækker en mindre del af et større budget?
Svar: Puljen kan give støtte til en mindre, specifikt afgrænset aktivitet i et større projekt. Det gælder både eksternt finansierede projekter, der ikke har Naturvidenskabsfestival som formål, og projekter, der samler flere Naturvidenskabsfestivalaktiviteter, fx i et lokalområde. Det skal fremgå tydeligt, om en aktivitet er en del af et større projekt. 

Vi er flere samarbejdspartnere, der vil søge puljen. Kan vi søge om 15.000 kr til hver?
Svar: Ja. Det skal fremgå tydeligt, at I ser aktiviteterne som en del af et større projekt. Men skriv ikke samme tekst i alle ansøgningerne. 

Er det muligt at søge puljen på andre tidspunkter eller at skubbe deadline
Svar: Nej

Kan man vedhæfte bilag til ansøgningen?
Svar: Nej

Jeg har ikke fået en kvittering, har I så modtaget min ansøgning?
Svar: Nej, hvis du ikke har modtaget en kvittering pr. mail har vi ikke modtaget din ansøgning. Kig efter i din spamfolder om kvitteringen skulle være havnet der.

Kan jeg søge om mere end 15.000 kr?
Svar: Hvis du har en helt særlig grund, er der mulighed for at søge om op til 20.000 kr. Denne grund skal beskrives i ansøgningen.

Hvad hvis min ansøgning har fået en bevilling, men det senere viser sig at kun en del af aktiviteten kan gennemføres eller kan gennemføres i ændret form?
Svar: Kontakt programleder Ea Eskildsen og forklar ændringerne. Hun tager stilling til om bevillingen kan opretholdes. Det væsentlige er, at I stadig opfylder de samme formål, som I fik bevillingen på baggrund af