Forsøg med tryk og ballon

Samarbejd med eksterne aktører

Samarbejd med nogen uden for jeres skole

Vælg dette fokusområde, hvis hovedformålet med din aktivitet er at samarbejde med en fagperson uden for skolen om virkelighedsnære problemstillinger.

Her kan du søge midler til aktiviteter, hvor de deltagende børn og unge sammen med en (lokal) samarbejdspartner arbejder med virkelighedsnære tilgange, emner og problemstillinger.

Du skal have intentioner om at samarbejde med en ekstern aktør. Det kan fx være en biolog, naturvejleder, laborant, fysioterapeut, jordbrugstekniker, ingeniør, byplanlægger, ressource- og affaldsplanlægger og mange flere. Der er naturvidenskab alle steder, så kun fantasien sætter grænser.

Samarbejdet skal tage udgangspunkt i virkelighedsnære tilgange, emner og problemstillinger, som du tilpasser målgruppens alder.

astra girl

Eksempler på aktiviteter du kan søge til

  • Lokale klimatilpasningsprojekter
  • Det lokale vandløbs naturtilstand - status og fremtid
  • Bio-blitz (kortlægning af plante- og dyreliv i et område) i samarbejde med lokale organisationer.

Vigtige punkter i din ansøgning

Når du skriver din ansøgning til dette fokusområde, er det vigtigt, at du får disse punkter med. Først og fremmest skal du have en beskrivelse af aktiviteten samt refleksioner om følgende:

  • Hvilken virkelighedsnær tilgang, emne eller problemstilling vil I arbejde med?
  • Har I nogle forhåndsaftaler med samarbejdspartnere? Hvilke og om hvad?
  • Hvordan vil aktiviteten og samarbejdet bidrage til udviklingen af naturfaglig kompetence hos de deltagende børn og unge?
  • Hvordan vil I sikre at de deltagende børn og unges møde med de naturfaglige rollemodeller vil blive godt?

Inspiration til og viden om at samarbejde med eksterne aktører i forbindelse med undervisningen i naturfag

astra girl

Har du spørgsmål?

Skriv til info@naturvidenskabsfestival.dk

Tilmeld vores nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.