Lærere snakker sammen

Udforsk nye metoder

Kompetenceløft til naturfagsundervisningen

Vælg dette fokusområde, hvis hovedformålet med din aktivitet er kompetenceudvikling inden for en metode, samtidig med at du afholder Naturvidenskabsfestival.

Her kan du søge om midler til aktiviteter, hvor pædagoger, lærere, undervisere m.fl. har fokus på kompetenceudvikling inden for en metode eller et fagligt område, de ikke har erfaringer med.

Omdrejningspunktet for kompetenceudviklingen skal altid være konkrete aktiviteter for børn og unge i uge 39.

astra girl

Eksempel på en aktivitet, du kan søge midler til

Det kan fx være, at du og dine kolleger arrangerer, at alle udskolingselever skal have naturfagsundervisning i en skov i uge 39.

Du samler inden forløbet kollegerne til et oplæg om udeundervisning, sørger for at I samler jeres erfaringer mens I er i skoven, evaluerer på jeres erfaringer og lægger en plan for implementering af udeundervisning for udskolingen i årene fremover.

I kan både søge midler til den konkrete aktivitet med eleverne i uge 39, fx transport til skoven eller leje af en spejderhytte med grej, og kompetenceudviklingen, fx honorar til en ekstern oplægsholder.

Vigtige punkter i din ansøgning

Når du skriver din ansøgning til dette fokusområde, er det vigtigt, at du får disse punkter med. Først og fremmest en beskrivelse af aktiviteten samt refleksioner om følgende:

  • Hvordan vil aktiviteten bidrage til udviklingen af naturfaglig kompetence hos de deltagende børn og unge?
  • Hvilken ny metode eller fagligt område vil du/I kompetenceudvikle jer indenfor?
  • Hvilken praksisændring forventer du, at aktiviteten fører til hos dig selv, dine kolleger og samarbejdspartnere?
  • Hvilke aktiviteter vil I gennemføre, for at skabe og fastholde denne kompetenceudvikling?

Har du spørgsmål?

Skriv til info@naturvidenskabsfestival.dk

Tilmeld vores nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, som inspirerer! Du får idéer og ny viden til, hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.