Aktiviteter du kan besøge > AKTIVITET

 
 
 
 
 
 

RUC sender live: Fredag 29/9 kl. 12-13

Lektor i miljøbiologi, Kristian Syberg, holder oplægget 'Plastforurening – årsager, konsekvenser og mulige løsninger' med mulighed for at stille spørgsmål.

Plastforurening er en af vor tid største miljøproblemer. Siden vi for alvor begyndte at anvende plast op igennem 1950’erne, er produktionen steget støt fra få tons i 1950 til ca. 400 millioner tons i dag. Som følge af dette accelererende forbrug er forureningen vokset og vokset. I dag mister vi ca. 8 millioner tons plast til miljøet hvert år, og plastforurening findes i dag overalt på kloden. Udover de store opkoncentrationer i verdenshavene, hvoraf de største fem befinder sig i henholdsvis det nordlige Stillehavet, det sydlige Stillehav, Det nordlige Atlanterhav, det sydlige Atlanterhav samt det indiske ocean, er der fundet plastforurening overalt, hvor videnskaben har kigget efter det. Der er fundet plast på polerne, på de højeste bjergtinder som Mount Everest og i de dybeste dele af havet som Marianergraven.

Konsekvenserne af plastforureningen kan opdeles i to. For det første er der de negative effekter på dyre- og planteliv, både fra plasten i sig selv og fra de kemikalier, der tilsættes plasten. Interaktion med plastforurening er dokumenteret for +800 marine arter, og effekterne af kemikalier anvendt i plast såsom plastblødgørere samt PFAS er ligeledes veldokumenterede. Derudover afstedkommer det store plastforbrug et kæmpe ressourcetræk. Plast laves primært af olie, og det er estimeret af, at hvis vi fortsætter med den nuværende udvikling i vores plastforbrug vil mindst 20% af alt den olie, vi bruger, blive anvendt til at producere plast i 2050.

På Roskilde Universitet arbejder vi med at forstå både omfang og konsekvenser af denne plastforurening, men arbejder ligeledes med de mulige løsninger, som vi har på dette stigende problem. Vi arbejder med, hvordan en omstilling til en mere cirkulær økonomi kan være løsningen på plastforureningsproblemet, samt hvordan den tværvidenskabelige forståelse af produktion, forbrug og miljøskader er nødvendig for at løse dette store miljøproblem.

Målgruppe: Gymnasieelever med interesse for biologi, miljø og plastforurening.

Forberedelse før livestream:
Eleverne forventes at have set filmen ”Mikroplastforurening” og læst artiklen af samme navn, som er en del af undervisningspakken ”Mikroplastforurening” på ruc.dk

 

Tilmeld dig her:

https://form.ruc.dk/live-foredrag/

Skip to content