Gå til hovedindhold

Byg din egen mobiltelefon

Mit besøg har fokus på kommunikation og idéudvikling. Jeg indleder med en præsentation af, hvad jeg gennem de seneste 30 år har arbejdet med som ingeniør. Jeg fortæller om, hvordan både tilfældigheder og personlig interesse og initiativer har afgjort, hvad jeg er kommet til at arbejde med i dag.

Herefter præsenterer jeg eleverne for nogle overordnede krav til en kommunikationsplatform, og de bliver i grupper sat til at kravsspecificere og udforme en plan for, hvordan de vil bygge ’fremtidens’ mobiltelefon. Processen indbefatter flere delområder heriblandt brainstorming, design og en udviklingsfase, hvor eleverne får en fornemmelse for, hvordan en ingeniør arbejder.

Læreren vil i denne sammenhæng agere ’kunde’, som skal rundt blandt grupperne og inspicere, stille spørgsmål og kommentere på elevernes designs med det formål at sikre, at det foreslåede produkt er salgbart.

Dette stiller stor krav til samarbejdsevner, men også til den kommunikation, der foregår imellem produktaftager og producent.

Afslutningsvis evaluerer jeg med klassen. Vi ser på, hvad de har lært undervejs, hvordan de vil gribe en tilsvarende proces an i fremtiden, hvad der har vakt forundring, og hvad der har været sjovt og udfordrende m.m.

Mit besøg har således både fokus på teknik og design, men også på gruppedynamikker, kundekontakt, kommunikation og takt og tone i forhandlingssituationer ud fra devisen, at ’kunden har altid ret’. 


Eleverne får lov til at opleve hvordan man idegenererer og laver forventingsafstemning med kunder

Arbejder I med et andet tema som du gerne vil have at eleverne bruger som case sig til og vi kan sammen rette til.

Foretrækker besg i nærheden af Farum, men tager også gerne ind til København.