Gå til hovedindhold

Danmarks befolkning gennem 1000 år

For godt 1000 år siden begyndte det Danmark, vi kender i dag, langsomt at forme sig. Byer som Århus, Hedeby og Ribe var allerede blevet grundlagt i 700tallet. Resten af de 70 – 80 byer i det nuværende Danmark kom til mellem 1000 og 1300. I byerne boede under en femtedel af befolkningen til op i 1800tallet. Det er faktisk kun 100 år siden, at flertallet af danskere begyndte at bo i byer. Selv om bybefolkningen var relativ lille, har byerne skabt det netværk, der har været vores lands rygrad gennem de sidste 1000 år.

Danmarkshistorien er fortrinsvis skrevet ud fra skriftlige kilder som love, breve, domme og testamenter, og i de kilder optræder almindelige mennesker næsten ikke. Derfor er det nødvendigt at studere menneskene selv – gennem deres efterladte skeletter – for at forstå liver gennem historien. 

Kristendommen blev den almindelige religion i Danmark omkring 1050. Da man opgav troen på Odin, Thor og de andre gamle guder og blev kristne, begyndte man også at begrave alle mennesker på organiserede gravpladser, kirkegårde. Så fra det tidspunkt kender vi befolkningen ganske godt fra udgravede skeletter. Der er foretaget arkæologiske udgravninger på kirkegårde overalt i landet. De fleste er foretaget i byerne i forbindelse med moderne byudvikling, men der er sket skeletudgravninger på landsbykirkegårde. Det er disse udgravede skeletter, der er baggrunden for min beretning.

I foredraget vil jeg komme ind på, hvordan man kan læse livets spor på skeletterne, og jeg vil med udgangspunkt i skeletterne fortælle generelt om livet og døden gennem tiderne. Specifikt vil jeg også fortælle om enkeltmenneskers skæbne, som den kan aflæses af deres efterladte skeletter.

Praktisk information:
Jeg vil dels have et powerpoint show og dels have skeletter med, som eleverne kan se (og hvis der ikke er for mange tilhørere - håndtere)