Gå til hovedindhold

C-programmering med LEGO

I denne workshop får deltagerne til opgave at bygge en robot i LEGO Mindstorms og programmere den i programmeringssproget C.

Robotten skal kunne finde og fjerne et antal farvede klodser, der er placeret tilfældigt på en bane. Robottens design skal desuden overholde et sæt af kravspecifikationer. 

Opgavens sværhedsgrad kan justeres efter elevernes niveau og den tid, der er til rådighed (fra 4 til 8 timer). Bliver eleverne færdige før tid med at kunne fjerne klodserne, kan opgaven udbygges mere flere udfordringer, fx:

* At fjerne klodser i en bestemt rækkefølge efter klodsernes farve
* At lave en matematisk baseret algoritme til at få en unik rækkefølge, som klodserne skal           fjernes i (såsom en algoritme til at finde primtal).

Forudsætninger:
Deltagerne skal have nogen programmeringserfaring. Det er mindre væsentligt, hvilket programmeringssprog erfaringen stammer fra, da selve tankegangen er vigtigere end den konkrete syntaks. 

Målgruppe:
Elever fra STX eller HTX, helst fra en IT-studieretning eller med fag, der indeholder programmering. 

Læringsmål:
* C-programmering og god programmeringsskik
* Ingeniørens arbejdsmetode: Nedbrydning af en større, kompleks problemstilling i en række       mindre, mere overskuelige problemer. Samarbejde om løsning af opgaven i et team.  

Praktiske detaljer:
Deltagerne får udleveret kasser med de nødvendige LEGO-dele såsom EV3-enhed, sensorer, motorer og byggeklodser. Desuden tilbydes bærbare computere med det nødvendige programmeringsmiljø RobotC installeret. Deltagerne behøver ikke selv medbringe noget.

Adresse
Angiv ønsket tidspunkt for afholdelse, på en af de udbudte datoer
Skriv et omtrentligt antal deltagere. Evt. uddybning kan skrives i kommentarfeltet.
Evt. bemærkninger til bestillingen