Gå til hovedindhold

Fra molekyle til kanyle — lægemidlets vej

Jeg tager eleverne i hænderne, og tager dem med på den vej, et lægemiddel skal igennem, før det lander hos patienten.

Vi starter ved forskningens spændende ukendte verden, hvorefter vi bevæger os videre mod patenteringen af vores nye lægemiddel. Herefter ankommer vi ved den prækliniske udvikling, med dyreforsøg og etiske dilemmaer. Vi forsætter derefter mod de kliniske forsøg, hvor patienter for første gang inddrages. Til sidst svinger vi forbi salgsstrategier og markedsanalyser samt forståelsen af ordet ”pharmacovigilance”.

Praktisk information:
Efter dette teoretiske oplæg skal eleverne selv på banen, og prøve kræfter med case-work of problembaseret læring, sådan som vi gør det på Aalborg Universitet.

Eleverne skal bl.a. selv prøve kræfter med case-work, hvor de får givet fiktive mini-journaler, som vi skal prøve at tilgå i fællesskab.

Oplægget tilbydes også som workshop med varighed af 4-6 timer.

Skriv, hvad I ønsker, i kommentarfeltet.

 

Oplægget udbydes i samarbejde med AAU on Demand

Adresse
Angiv ønsket tidspunkt for afholdelse, på en af de udbudte datoer
Skriv et omtrentligt antal deltagere. Evt. uddybning kan skrives i kommentarfeltet.
Evt. bemærkninger til bestillingen