Gå til hovedindhold

Fra spildevand til ressourcevand

Livet er opstået i vand - videnskaben på besøg 2016

Hvordan skaber vi en renere havn og vandmiljø, samtidig med at vi renser vandet fra en by i vækst?

I Aarhus er det forventningen, at der vil ske en befolkningstilvækst på 4.000 personer om året frem mod 2060, hvilket stiller store krav til fremtidens renseanlæg. Samtidig stiger forventningen til, at Aarhus Bugt bliver et renere sted for planter, dyr og mennesker. Derfor bliver det afgørende at undgå at belaste vandet i bugten med merudledningen af fosfor og kvælstof som følge af befolkningstilvæksten.

Oplægget tager udgangspunkt i planlægningen af et nyt renseanlæg, der placeres i hjertet af Aarhus. Under oplægget introduceres eleverne for de udfordringer, drikke- og spildevandssektoren forventer, der skal håndtere i fremtiden.

Praktisk information:
Eleverne involveres aktivt gennem en række spørgsmål og gruppediskussioner omkring de centrale emner der arbejdes med under oplægget.

Projektor, der kan tilsluttes bærbar PC