Gå til hovedindhold

Fremtidens medicinskab - produktion af lægemidler i alger

Alle levende organismer består af celler, der indeholder DNA, som koder for forskellige proteiner. Det er vores proteiner, der bestemmer, hvordan vi ser ud, og hvad vi kan. Med bioteknologi kan vi flytte gener fra en organisme til en anden. Dermed kan man tilføre en organisme nye egenskaber.

Foredraget kredser om bioteknologi generelt og hvilke muligheder der er med gensplejsning. Jeg har især fokus på mit speciale, der handlede om hvordan jeg forsøgte at flytte gener fra en plante over i en alge og dermed få algen til at producere et lægemiddelstof, som normalt kun findes i planten.

Jeg viser, hvordan vi arbejder med gener i laboratoriet og forklarer, hvorfor det er smart at kunne få en alge til at lave et lægemiddelstof.

Praktisk information:
Eleverne involveres ved spørgsmål og demonstrations-forsøg

FOREDRAGET ER FULDT BOOKET