Gå til hovedindhold

Hvordan virker Machine Learning?

'Kunstig intelligens' og 'machine learning' er efterhånden allestedsnærværende - i film, medier og vores egen hverdag. Ofte præsenteres disse algoritmer som noget, det ikke er almindelige dødelige forundt at forstå. Men det er ikke rigtigt. I mit oplæg vil jeg i detaljer gennemgå et konkret machine learning problem på et konceptuelt niveau. Eksemplet demonstrerer, at de grundlæggende ideer bag moderne machine learning i høj grad kan reduceres til velkendte koncepter fra gymnasiets matematikundervisning.

Oplægget gør det klart, at matematik og statistik er helt utrolig relevant og brugbart for at forstå nogle af nutidens mest indflydelsesrige teknologier. Alt dette anede jeg ikke selv i gymnasiet - jeg afskyede statistik og fandt ikke matematik synderlig interessant eller brugbart.

Men nu er jeg ved at færdiggøre et speciale i matematisk statistik! Hvordan det kan gå til, håber jeg, bliver klart i løbet af oplægget.

Praktisk information:
Eleverne skal selv være med til at 'løse' de konceptuelle problemer, vi støder på, når vi skal konstruere en machine learning algoritme. Konkret vil jeg fx bede dem om at tegne nogle kurver med farvekridt på tavlen.

Oplægget fungerer bedst, hvis eleverne har arbejdet med lineær regression og mindste kvadraters metode.

 

Adresse
Angiv ønsket tidspunkt for afholdelse, på en af de udbudte datoer
Skriv et omtrentligt antal deltagere. Evt. uddybning kan skrives i kommentarfeltet.
Evt. bemærkninger til bestillingen