Gå til hovedindhold

Kan fortiden måles? Arkæologi og naturvidenskab

Arkæologer graver fortiden frem. De undersøger og analyserer spor fra mennesker, der har levet før os. Sporene tolker arkæologerne i relation til de omgivelser og omstændigheder, de er fundet i. 

En vigtig del af arkæologernes tolkninger af fortiden, sker i tæt samarbejde med naturvidenskaben. Naturvidenskabelige undersøgelser kan hjælpe arkæologerne ved at understøtte tolkninger af skeletter, trærester, potteskår, planterester og meget andet. Undersøgelserne kan også udfordre arkæologernes tolkninger og formodninger og give anledning til at tolke arkæologiske fund på nye måder. 
Med afsæt i arkæologiske fund fra 1600- og 1700 tallets København, som eleverne håndterer og undersøger, fortæller vi om, hvordan tre naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder giver arkæologerne bedre forudsætninger for at afdække historien: 

• Analyse af arkæologiske metalfund kan belyse metallets egenskaber, og bl.a. bidrage med viden om produktion og handel.

• Undersøgelse af humane knogler kan blandt andet fortælle om individers køn, alder og helbred, om deres liv, og hvordan de døde. 

• Artsbestemmelse af planterester fra arkæologiske kontekster kan bidrage med viden om kost og ernæring, og generelt aktiviteter knyttet til husholdning og handel.

Praktisk information:
Vi har arkæologiske fund fra Københavns Museums samlinger med, som eleverne selv skal undersøge. Undervisningen veksler mellem dialog og oplæg.

Vi er to oplægsholdere og vil gerne have mulighed for at vise power points.