Gå til hovedindhold

Innovationsworkshoppen

Innovationsworkshoppen er en workshop, hvor klassen arbejder målrettet og metodisk med kreativitet og innovation. Eleven opnår en forståelse af hele den innovative proces i produktudvikling: fra at få den gode idé til at få den omsat til et produkt, der kan sælges. I workshoppen arbejdes der med en reel problemstilling som skal løses og munde ud i en produktidé.

Eleven bliver via en stage-gate model guidet igennem processen, hvor der vil være fokus på gruppearbejde, men også på relevante teorier og modeller.

Klassen konkurrerer i grupper om, hvem der får den bedste idé.

Læringsmål:
* Innovation - idéudvikling
* Koncept- og produktudvikling
* Brainstorm og metoder
* Produktion

Adresse
Angiv ønsket tidspunkt for afholdelse, på en af de udbudte datoer
Skriv et omtrentligt antal deltagere. Evt. uddybning kan skrives i kommentarfeltet.
Evt. bemærkninger til bestillingen