Gå til hovedindhold

Sensorer i teori og praksis

Teori
Workshoppen starter med at eleverne får en grundlæggende introduktion til sensorer, herunder om deres opbygning og om anvendelsen af forskellige typer af sensorer.

Eksperiment
Den praktiske del består i at eleverne foretager en række målinger på en sensor, for derved at kunne beregne eksempelvis temperaturen i rummet. Målingerne noteres til senere databehandling.

Databehandling
Mens eleverne udfører målingerne, skal de overveje, hvad de kan udlede af deres resultater. Efterfølgende samles der op på elevernes resultater, og vi kigger sammen nærmere på, hvilken rolle modstande spiller i en sensor. 

Forudsætninger for workshoppen
Eleverne skal helst have grundlæggende viden om Ohms lov, strøm- og spændingsmålinger, kendskab til begreber som fotoner og elektroner samt forstå at bruge et multimeter. Kendskab til og brug af Excel er nødvendigt.

Det forventes, at gymnasiet selv har multimetre, de kan stille til rådighed i forbindelse med foredraget/workshoppen.  

Praktiske informationer
Vi tilbyder både en 2, 4 og 6 timers workshop. Der er også mulighed for at få et 60 min. foredrag om emnet - uden eksperimenter. 

Skriv på bestillingen, hvad I ønsker

Adresse
Angiv ønsket tidspunkt for afholdelse, på en af de udbudte datoer
Skriv et omtrentligt antal deltagere. Evt. uddybning kan skrives i kommentarfeltet.
Evt. bemærkninger til bestillingen