Gå til hovedindhold

Sammenspillet mellem vært og tarmbakterier

Tarmbiota er blevet påvist til at have en massiv effekt på værtsorganismens velvære med effekter som udvikling af immunforsvaret, fordøjelse og adfærd. Tarmbakterier er essentielle, for at værten kan fungere normalt, men de specifikke faktorer, der udvikler og definerer tarmbiotaen, er stadig uvisse. 

I Social Symbiotic Evolution Group (SSEG) på Københavns Universitet forsker vi i evolution af sociale og symbiotiske relationer mellem organismer. Vi beskriver de økologiske fænomener, der ligger til grund for organismers udvikling og adfærd. 

For bedre at kunne forstå de begrænsninger forskellige arter har på deres tarmbiota, bruger vi termitter og kakerlakker grundet deres fælles evolutionære historie. Da evolutionære mekanismer ofte er generelle, kan man drage paralleller fra, hvad vi finder i dette projekt til andre organismer og bruge det som byggesten til fremtidig forskning. 

Under oplægget om faktorer, der påvirker tarmbiotaen og værten, vil jeg inddrage publikum i de spørgsmål, der bliver stillet under opbygningen af et videnskabelig forsøg. Dette vil involvere opstilling af H0 og H1 hypoteser og give eleverne nogle essentielle take home messages om social evolution.

Praktisk information:
Eleverne involveres via spørgsmål.

Jeg vil gerne have adgang til en PC med PowerPoint og en projekter til at fremvise det

Yderligere information 
Den vedlagte artikel ligger til grund for det nuværende projekt. Artiklen er dog KUN sublimenterende. Alt relevant information vil blive gennemgået til fremlæggelsen.

Der er også vedlagt et link til SSEGs hjemmeside, hvor eleverne og læreren kan se projekter, der kører i øjeblikket samt læse mere om gruppen.