Gå til hovedindhold

Stamcelledag

Forskningen i humane stamceller tog for alvor fart omkring årtusindskiftet, så den generation, der er 15-20 år i dag, er vokset op samtidig med moderne stamcelleforskning. Mange vil formodentlig skulle tage stilling til stamcellerelaterede spørgsmål i løbet af deres levetid.

En del private virksomheder tilbyder allerede i dag diverse produkter, som involverer stamceller eller er baseret på forventningerne til stamcellers potentiale.

Men hvad er stamceller? Hvor findes de i kroppen, og hvad er deres funktion? Og hvad er pluripotente stamceller for en størrelse?

Set fra forskernes vinkel, hvad er så i realiteten de forskellige stamcellers potentiale? Hvordan kan man med fordel bruge dem til udvikling af nye og bedre behandlingstilbud? Og hvad indebærer det af risici?

Få et indblik i, hvordan vi arbejder med stamceller til daglig i laboratoriet, og hvad man efterhånden ved om stamcellers biologi. Der vil også være mulighed for diskussion omkring dilemmaer og etik i forbindelse med brugen af stamceller.

Stamcelledag:
Programmet vil begynde med en introduktion til stamcellernes forskningsverden efterfulgt af nogle interaktive workshops, hvor vores forskere vil lave forskellige aktiviteter med eleverne. Indholdet i disse workshops vil være relateret til forskernes eget arbejde og dermed både give eleverne en mulighed for at prøve nogle ting med hænderne samt en direkte adgang til at tale med forskerne om deres karriereforløb og deres dagligdag i laboratoriet.

Lokation og praktisk information:
Det er en forudsætning, at rekvirenten er elevernes lærer, og at den pågældende lærer vil indgå i et aktivt samarbejde omkring afviklingen af arrangementet. En klasse må gerne medbringe flere lærere.

Det kommer til at foregå på Panum Instituttet (Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet).

Dele af arrangementet vil foregå på engelsk, så eleverne skal være forberedt på at lytte til og kommunikere på engelsk.

Deltagerne skal selv sørge for frokost i pausen.