Gå til hovedindhold

Teknologi er samfundsskabt - og det skaber samfundet

En central del af samfunds- og teknologistudier er debatten om, hvorvidt teknologi er værdiladet eller blot skabt som hjælpemidler til mennesket.

I dette oplæg vil de studerende blive introduceret til en teori inden for videnskabs- og teknologistudier: Multiplicity

Med udgangspunkt i denne teori vil eleverne gennem en workshopøvelse skulle diskutere og reflektere over, hvordan vores relation til teknologi både er individuel og kontekstbestemt – og ud fra dette, hvordan vi bevidst og ubevidst kan inkludere og ekskludere andre sociale grupper.

Formålet med oplægget er at give eleverne en større bevidsthed om, hvordan teknologi kan påvirke vores samfund, når teknologi i sig selv er en social konstruktion.

Praktisk information:
Eleverne bliver involveret i en workshop-øvelse, hvor de skal designe den optimale stol til klasselokalet. I denne øvelse vil der blive lagt vægt på deres erfaring med brug af stole, og gennem teorien multiplicity vil vi diskutere og vurdere, hvilke målgrupper stolene imødekommer og ikke imødekommer. Derudover vil vi reflektere over, hvilke funktioner en stol også har, som man normalt ikke tillægger en stol og få dette inkorporeret i deres design.

Oplægget udbydes i samarbejde med AAU on Demand