Gå til hovedindhold

Vindmøller - sådan designer vi dem sammen

Vi alle sammen være ingeniører og forsøge at designe den optimale vindmølle. Det vil gennem opgaver og øvelser blive synliggjort, hvor vigtigt samarbejde og kommunikation er.

Med udgangspunkt i mølledesign bliver eleverne inddelt i grupper, der skal fokusere på forskellige mølledele og design i henhold til givne begrænsninger. Opgaverne leder forhåbentligt frem til ahaoplevelser gennem fejl.

Eleverne vil i løbet af besøget få kendskab til:
* Virkelighedsnær fysik
* Teknologi og metode
* Forskellige roller - samarbejde

Eleverne vil opleve at skulle samarbejde, selvom de umiddelbart arbejder med forskellige afkoblede problemstillinger. Min egen erfaring fra skoletiden er, at hvis man kan koble lært teori til virkelige ting, opnår man større forståelse. Jeg håber, at mit besøg kan bidrage til netop det.

Jeg har en række opgaver der gerne skulle resultere i en maskine, der ikke virker. Forskellige grupper sub-optimerer enkeltdele, men den samlede maskine vil ikke virke. Samarbejde, behovet for kompromiser og totaloptimering vil blive synliggjort.