Gå til hovedindhold

Havhøst

Hos Havhøst dyrkes der blåmuslinger og tang fra en dyrkningsplatform i Københavns Havn. Det er afgrøder, der bidrager positivt til miljøet, når vi producerer dem. Dyrkning af muslinger og tang optager og binder klimagasser og uønskede næringsstoffer, reducerer forsuring i verdenshavene og øger biodiversiteten - og er tilmed sunde og velsmagende.

Vi vil gerne besøge Havhøst, så vores elever kan lære om livet som havbonde og i den forbindelse undersøge, hvordan og hvorfor vi kan gentænke fremtidens fødevareproduktion.