Gå til hovedindhold

Helt vild med naturfag

Det er planen, at eleverne skal undersøge biodiversiteten i lokalområdet. Hvis vi modtager frøpakken, skal de plantes i en afdeling af vores skolehave, og der vil være teoretisk gennemgang af fotosyntese og livsbetingelser for planter samt fællesundervisning om bierne som sociale insekter og deres betydning for biodiversiteten.
Hvis vi ikke modtager frøpakken, vil undervisningen omhandle vand og vandets betydning for biodiversiteten, det vil sige teoretisk gennemgang af vandets kredsløb og evt. etablering af et mindre vandhul i skolehaven for at undersøge betydningen for biodiversiteten over tid. Der er til festivalen desuden ansøgt om foredrag fra Videnskaben på Besøg, så det kommer måske i løbet af ugen. Ellers bliver der måske mulighed for et besøg på det lokale rensningsanlæg med fokus på vandets kredsløb.

Festivalen har til formål at bidrage til elevernes interesse og motivation for naturfag. Desuden er formålet, at eleverne opnår højere grad af respekt for naturen og miljøet som grundlag for at udvikle handlekompetencer, der kan bidrage til at værne om natur og miljø i fremtiden.

Festivalen inddrager samtidig lokalområdet i undervisningen, og der lægges vægt på at elevernes erfaringsverden forbindes med de teoretiske stofområder.
Der er samarbejde mellem alle eleverne og personalet i udskolingen på tværs af klasser.