Gå til hovedindhold

Helt vildt i skoven

Eleverne skal arbejde på tværs med naturvidenskabelige aktiviteter. Vi vil bruge vores udeområder til at lave forskellige forsøg og undersøgelser i naturen - der vil være særligt fokus på naturen i Danmark.

Formålet med festivallen er:

  • Fællesskab på tværs af klasser og årgange
  • Projekt- og problemorienteret arbejde
  • Tværfaglighed (fx. hvordan arbejdes der med andre fag i naturfag)
  • Menneskets rolle og natursyn i Danmark og verden

Vi vil inddrage vores lokalområde med ture til skoven, hav og sø. Herudover vil vi bruge vores lokale naturvejledere i kommunen. Eleverne skal have kendskab til den natur, de bor i og omkring. Vi vil arbejde problemløsende og undersøgende i forhold til undervisningen. Vi arbejder på tværs af fagene, således at dansk, historie, matematik osv. også indgår i naturfagsugen.