Gå til hovedindhold

Indskoling

Rewild skolegården og bliv en mikroforsker

Lad eleverne i indskolingen få naturfaglige oplevelser, samtidig med at de bliver ‘mikroforskere’. Under temaet ‘Helt vildt’ undersøger eleverne naturens mangfoldighed og rewilder skolegården.

Hold festival med et formål

Forslag til en uge

En uge 39 under temaet ‘Helt vildt’ kan have fokus på Naturvidenskabens ABC  erkendelse 4 Naturen er rig på biodiversitet. Eleverne arbejder med at ’rewilde’ skolegården, mens de bliver opmærksom på forskellighed i naturen og skaber bedre muligheder for dyr og planter. Undervejs i elevernes undersøgelser bliver de fortrolige med mikroforskermetoden.

FilSe forslag til, hvordan ugen kan organiseres her 

Naturvejledere fra Mikroforsker kommer gerne ud og hjælper jer med at sætte et forløb i gang, og introducere jer til det didaktiske indhold i Mikroforskermetoden. Book dem til uge 39 på VIB. 

PDF iconSe ugen udfoldet i forløbsplan Rewildskolegården og bliv mikroforsker

Didaktisk udviklingsrum

Brug ugen til at sætte fokus på jeres egen praksis. Det kan I fx gøre ved at reflektere over dagens didaktiske fokus.

Dagens didaktiske fokus

Forslag til dagens didaktiske refleksion:

 

Øge brugen af lokalområdet: Hvordan kan vi blive bedre til at bruge lokalområdet ?

 • Hvordan kan vi som lærere få kortlagt lokalområdets muligheder.

 

Arbejdet med egne problemstillinger:  Hvor meget eller hvor lidt skal der til, for at eleverne kan arbejde med egne problemstilliger?

 • Hvordan kan der arbejdes med at give eleverne flere frihedsgrader.

 

Eleverne undersøger selvstændigt: Hvilken type klasseledelse kræver det, at lade eleverne arbejde undersøgende på egen hånd? 

 • Hvilke fordele og ulemper er der ved de frihedsgrader de får, når de skal undersøge på egen hånd.

 

Evaluering af elevernes selvstændige arbejde: Hvordan evaluerer man elever i deres selvstændige arbejde? 

 • Hvilke parametre vil vi definere, der skal kigges og lyttes efter. Er der bestemte fagord eller nogle processer, der viser at de er på vej.

 

Til vores fagteam: Hvad tager vi med videre fra ugen til vores naturfagsfagteam?

 • Hvordan kan vi komme i dialog med hinanden på skolen om progression. Både konkret inden for biodiversitet, men også mere generelt om det, eleverne skal lære i naturfagene.

Oplæg til didaktisk refleksion i fagteamet

Sæt fokus i fagteamet

Brug jeres refleksioner og erfaringer fra ugen som afsæt til en diskussion i naturfagsfagteamet om fx progression og undersøgelser. 

Naturvidenskabens ABC lægger op til progression gennem hele elevernes skoleforløb inden for hver af de 10 erkendelser. I dette forløb har omdrejningspunktet været biodiversitet se fx  progressionsbeskrivelse for erkendelse 4 Naturen er rig på biodiversitet

I kan fx vende dette:

 • Hvilke forudsætninger for at arbejde med progression oplevede I, at eleverne havde, da I begyndte forløbet? 

 • Hvad, vurderer I, kommer naturligt efter på mellemtrinet?

 • Hvordan er I/kan I komme i dialog med hinanden på jeres skole om progressionen både konkret inden for biodiversitet, men også mere generelt om det, eleverne skal lære i naturfagene 

 

Faghæftet for natur/teknologi slår fast, at det er vigtigt for eleverne at komme udenfor og undersøge

 • Hvad er jeres erfaring nu med at lade eleverne undersøge udenfor? 

 • Hvor lidt/hvor meget skal der til, for at dette kan lade sig gøre? 

 • Hvilken type klasseledelse kræver det, at undervisningen foregår udenfor?

 • Hvor er det eleverne skal have frihedsgrader?

 • Hvordan kan I sammen kortlægge muligheder i vores lokalområde?

Om Mikroforskermetoden og forskellighed

Mikroforskermetoden er inspireret af den norske metode ‘Nysgerrig Per’, der er en enkel udgave af den hypotetisk deduktiv metode, som har været brugt i forskning og videnskab i århundrede. Den er formuleret og forenklet for at hjælpe børn med at forske i det, som de bliver optaget af og nysgerrige efter at vide mere om. Læs mere om selve metoden og find værktøjer til jeres egen praksis her.

Mikroforsker har i år udgivet flere læringsmidler til at sætte fokus på 'forskelligheder hos dyr'. Materialerne er oplagte at sætte i spil, når I arbejder med biodiversiteten i jeres skolegård - før og efter I har rewildet den. 

Tiilmelde jeres festival til Festivaloversigten og få tilsendt materiale fra  Årets festival aktivitet

Find flere materialer her:

Hæfte om forskellighed hos dyr,  bestemmelsesdug (identifikation af dyrene udfra forskelligheder), print af dug eleverne selv kan skrive på samt vejledning til forskellighedsdugen

Inspiration

Her kan du finde mere inspiration til din undervisning.