Gå til hovedindhold

En lokalomsejleing under overfladen

Interesserede børn ved stand med fisk til Science i Forum - Foto: Sanne Vils Axelsen © Astra

Undersøg søens hemmelige liv med naturvejlederne. Med undervandsdrone og trækvod forsøger vi sammen at kortlægge søebundens vegetation, topografi og dyreliv. Undersøgelserne foregår i afgrænsede områder, og vi registrerer vores opdagelser, så vi kan sammenligne søerne. Vi undersøger bl.a. følgende:

• Hvad sker der egentlig med vegetationen på søbunden, der hvor vi ikke kan se den længere, fordi vandet er for dybt eller for grumset?
• Kan det passe, at fotosyntesen fungerer ned til den dobbelte sigtedybde, og at der dermed findes planter på den dybde?
• Hvilke fisk lever i søen?
• Hvor dyb og hvor stejl er søen? Hvordan ser bunden egentlig ud?

Ved hjælp af optagelserne fra undervandsdronen forsøger vi at lave en 3d-model, der viser søbunden, evt. ved hjælp af papkasser, Legoklodser, mælkekartoner eller lignende – søbunden bliver altså kortlagt og ”hævet op” til overfladen. Så kom og være med til at skabe et billede af det usete!