Gå til hovedindhold

Om Masseeksperiment 2019

Vejers strand - affald - ©KIMO Danmark - Foto: Ryan d’Arcy Metcalfe

Tilmelding åbner den 1. april 2019

Masseeksperiment 2019: 'Plastforurening i vand'.

Verdens første nationale kortlægning af plastforurening. Vi skal undersøge, hvor i Danmark der findes plastaffald, hvilke kategorier af plastaffald der findes og hvilke polymerer plastaffaldet består af (denne sidste del er frivillig).

Hvilke klassetrin?

Masseeksperimentet består i år af en obligatorisk del og en frivillig del. Den obligatoriske del består af meget simple undersøgelsesmetoder og kan gennemføres af alle klassetrin. Den frivillige del består af plastidentifikationsmetoder efter en 'low-key' model vi udvikler. Sidstnævnte frivillige del kan gennemføres af elever fra 5.-6. klasse til og med ungdomsuddannelserne.

Partnere

Masseeksperimentet 2019 er udarbejdes i samarbejde med Det Danske Forskningscenter i Marin Plastforurening 'MarinePlastic'.

 

Vær opmærksom på:

  • Det er ikke kun i eller ved vand eksperimentet foregår. Der kan indsamles og registreres i 7 forskellige 'naturtyper'.
  • Eksperimentet består af en obligatorisk del (indsamling og registrering af plastkategorier) og en frivillig del (bestemmelse af polymertyper)
  • Alle klassetrin kan gennemføre den obligatoriske del af eksperimentet, den frivillige del kan gennemføres fra 5.-6. klasse op til ungdomsuddannelserne.
  • Beregn 2 lektioner samt transporttid til naturområder i forbindelse med den obligatoriske del 
  • Beregn 2 lektioner i forbindelse med den frivillige del
  • Eksperimentet foregår til dels udendørs i naturen, der hvor plastaffaldet skal indsamles
  • I forbindelse med eksperimentet skal eleverne udføre naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder, ex. i forbindelse med polymerbestemmelsen
  • I får tilsendt et kit med materialer til begge dele af eksperimentet, ligesom der vil være lærervejledning, protokol til eleverne og instruktionsvideoer til rådighed

Introduktion

Kilderne til plastforurening i vand er mange - det kan være fra private husholdninger, industrien, slam fra rensningsanlæg, og når vi som forbrugere smider plastaffald fra os i naturen. Men vi har ikke tilstrækkelig viden om omfanget af plastforureningen, ligesom vi ikke ved nok om, hvilken slags plast vi finder derude, og hvor den findes henne.

Eksperimentet

Eleverne skal med naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder (indsamling, sortering, identifikation og registrering) kortlægge et stykke dansk natur for plastaffald, og derefter bestemme mængden og typen af plast, de har fundet. Desuden kan eleverne, med 'low key' identifikationsmetoder, bidrage med undersøgelser af det plastaffald, de finder - hvilke polymerer består plastaffaldet af? Denne sidste del af eksperimentet er ikke obligatorisk.

Eksperimentet er todelt, en obligatorisk del og en frivillig del. Dels indsamling og kategorisering af det plast eleverne finder i naturen, dels identifikationen af hvilken slags plast (polymerer) eleverne har fundet.

DEL 1 (obligatorisk) - beregn 2 lektioner samt transporttid til området der skal kortlægges

Et stykke dansk natur kortlægges for plast. Klassernes/holdenes fund skal kategoriseres og registreres via en formular. Formularen findes i både mobilvenlig samt computervenlig version.

Der skal IKKE indrapporteres for hver elev, kun for hvert hold/klasse.

Der kan vælges mellem 7 forskellige typer af dansk natur:

1) Opskylningszone på strand, 2) Klitter på strand, 3) Åbred (søbred, vandløbskant), 4) Grønftekant langs vej, 5) Vejkanter langs mark, 6) Parkområde og 7) Skovstier.

DEL 2 (frivillig) - beregn 2 lektioner, herunder tid til indrapportering

De klasser der vil, kan tage deres plastfund med tilbage i klassen og identificere hvilken slags polymerer der er tale om. Vi har udviklet en 'plastidentifikationsnøgle' til brug for identifikationen. 'Nøglen' får I tilsendt med kittet. 

KIT

Der bliver udviklet og fremsendt et kit til deltagerne, der indeholder de relevante materialer til såvel den obligatoriske som den frivillige del af eksperimentet.

Tilmelding til Masseeksperimentet 2019 åbner den 1. april 2019.