Gå til hovedindhold

Masseeksperiment 2019

Vejers strand - affald - ©KIMO Danmark - Foto: Ryan d’Arcy Metcalfe

Tilmelding til Masseeksperimentet 2019 er lukket

'Forurening med plast i verdenshavene er et af de mest hastigst voksende miljøproblemer i vor tid'. MarinePlastic 2019.

Masseeksperimentet 2019 bliver verdens første nationale kortlægning af plastforurening. Sammen skal vi undersøge, hvor i Danmark der findes plastaffald, hvilke kategorier af plastaffald der findes, og hvilke polymerer plastaffaldet består af.

Temaet i årets Masseeksperiment 2019: 'Plastforurening i vand'.

Introduktion

Plastforurening er et af de mest hastigt voksende miljøproblemer i vores tid. Der er rigelig evidens for at plastforurening er et stort miljøproblem, men det er afgørende at vi forholder os til fakta, når vi udtænker løsninger til problemet. Plast er et fantastisk materiale, der har mange gode egenskaber, men det er nødvendigt at vi i fremtiden forholder os til:

 • Plastproduktion. Hvor er det nødvendigt, hvor meget producerer vi og kan vi udvikle mere miljøvenlig plastproduktion?
 • Affaldshåndtering. Gadeaffald er ikke ønskeligt, og det plast der bliver smidt ud som skrald, skal håndteres. Vi skal benytte os af sortering af plast, genbrug af plast og ikke mindst udnytte det brugte plast som en ressource.
 • Vi skal som forbrugere overveje vores forbrug af plast, hvor vil det være hensigtsmæssigt at nedsætte forbruget eller benytte sig af andre muligeheder?

Kilderne til plastforurening er mange - det kan være fra private husholdninger, industrien, landbruget, fiskeriet og når vi som forbrugere smider plastaffald fra os i naturen. Men vi har ikke tilstrækkelig viden om omfanget af plastforureningen, ligesom vi ikke ved nok om, hvilken slags plast vi finder derude, og hvor den findes henne.

Hvilke klassetrin?

Masseeksperimentet består i år af en obligatorisk del og en frivillig del. Den obligatoriske del består af meget simple undersøgelsesmetoder og kan gennemføres af alle klassetrin. Den frivillige del består af plastidentifikationsmetoder efter en 'low-key' model, vi udvikler. Sidstnævnte frivillige del kan gennemføres af elever fra 5. - 6. klasse til og med ungdomsuddannelserne.

Partnere

Masseeksperiment 2019 er udarbejdet i samarbejde med Det Danske Forskningscenter i Marin Plastforurening 'MarinePlastic'.

Lærervejledning, elevvejledning mm.

Vejledninger samt videoer der forklarer trin i eksperimentet finder du via dette link.

Vær opmærksom på:

 • Masseeksperimentet er en del af Naturvidenskabsfestivalen som foregår i uge 39. Selve Masseeksperimentet kan dog gennemføres indenfor tre uger: uge 38, 39 og 40.
 • Det er ikke kun i eller ved vand, eksperimentet foregår. Der kan indsamles og registreres i syv forskellige 'naturtyper'.
 • Eksperimentet består af en obligatorisk del (indsamling og registrering af plastkategorier) og en frivillig del (bestemmelse af polymertyper).
 • Alle klassetrin kan gennemføre den obligatoriske del af eksperimentet, den frivillige del kan gennemføres fra 5. - 6. klasse op til og med ungdomsuddannelserne.
 • Beregn to lektioner samt transporttid til naturområder i forbindelse med den obligatoriske del.
 • Beregn to lektioner i forbindelse med den frivillige del.
 • Eksperimentet foregår til dels udendørs i naturen, der hvor plastaffaldet skal indsamles.
 • I forbindelse med eksperimentet skal eleverne udføre naturvidenskabelige undersøgelser, fx i forbindelse med polymerbestemmelsen.
 • I får tilsendt et kit med materialer til begge dele af eksperimentet, ligesom der vil være lærervejledning, protokol til eleverne og instruktionsvideoer til rådighed.

Eksperimentet

Eleverne skal med naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder (indsamling, sortering, identifikation og registrering) kortlægge et stykke dansk natur for plastaffald, og derefter bestemme mængden og typen af plast, de har fundet. Desuden kan eleverne, med 'low key' identifikationsmetoder, bidrage med undersøgelser af det plastaffald, de finder - hvilke polymerer består plastaffaldet af? Denne sidste del af eksperimentet er ikke obligatorisk.

Eksperimentet er todelt, en obligatorisk del og en frivillig del. Dels indsamling og kategorisering af det plast eleverne finder i naturen, dels identifikationen af hvilken slags plast (polymerer) eleverne har fundet.

DEL 1 (obligatorisk) - beregn 2 lektioner samt transporttid til området der skal kortlægges

Et stykke dansk natur kortlægges for plast. Klassernes/holdenes fund skal kategoriseres og registreres via en formular. Formularen findes i både mobilvenlig samt computervenlig version.

Der skal IKKE indrapporteres for hver elev, kun for hvert hold/klasse.

Der kan vælges mellem 7 forskellige typer af dansk natur:

1) Opskyldningszone på strand, 2) Klitter på strand, 3) Åbred (søbred, vandløbskant), 4) Grøftekant langs vej, 5) Vejkanter langs mark, 6) Parkområde og 7) Skovstier.

DEL 2 (frivillig) - beregn 2 lektioner, herunder tid til indrapportering

De klasser der vil, kan tage deres plastfund med tilbage i klassen og identificere hvilken slags polymerer der er tale om. Vi har udviklet en 'plastidentifikationsnøgle' til brug for identifikationen. 'Nøglen' får I tilsendt med kittet. 

KIT

Der bliver udviklet og fremsendt et kit til deltagerne, der indeholder de relevante materialer til såvel den obligatoriske som den frivillige del af eksperimentet.