Gå til hovedindhold

Masseeksperiment 2021: Indeklima, trivsel og koncentration

Masseeksperiment har fået ny portal - find den på disse link

 

Selve siden hedder masseeksperiment.dk

Link til tilmelding til deltagelse i eksperimentet

Link til tilmelding til online kickoff den 10. maj

 

MASSEEKSPERIMENTET ER BLEVET EGET PROGRAM OG ER IKKE LÆNGERE EN DEL AF NATURVIDENSKABSFESTIVALEN
 
Det betyder følgende:
 

Masseeksperimentet skal ikke afvikles omkring uge 39 2021. I 2021 vil Masseeksperimentet blive afviklet i ugerne 44, 45 og 46 2021.

Masseeksperimentet flytter over på en ny portal den 11. april 2021. Det er her du vil finde yderligere informationer om Masseeksperimentet og tilmeldingsformular.

Tilmelding til Masseeksperiment åbner den 12. april 2021. Det er muligt for både enkelte klasser, flere klasser, hele skoler eller alle skoler i kommunen at deltage. Gymnasier og andre uddannelsessteder er også velkomne til at deltage.

Mandag den 10. maj afholder vi virtuel kick-off af Masseeksperimentet. På Kick-off kan I møde forskerne bag eksperimentet, få et indblik i selve eksperimentet og de målinger der skal laves . I kan ligeldes stille spørgsmål af enhver karakter. Det er gratis at deltage i kick-off.

Tilmelding til Kick-off kan ske på masseeksperiment@astra.dk. Skriv dit navn og skolen/institutionen du kommer fra, så sender vi dig en mail med et link til deltagelse i Kick-off. 

 

Året tema er undervisningsmiljøers indeklima i relation til elevers trivsel og koncentrationsevne

Er indeklima et problem på jeres skole? Eller vil I bare gerne have et mål for om jeres nylige renovationer har haft en effekt? Lad eleverne få deres egen stemme og mulighed for at handle på et naturvidenskabeligt oplyst grundlag. Få jeres egne data for præcis jeres undervisningsmiljø, samt mål for elevernes trivsel, sundhed og læring. Og få redskaber til at kunne handle - herunder løsningsforslag.

Masseeksperimentet 2021 er verdens største interventionsundersøgelse, hvor vi undersøger forskellen på indeklimaet på to undervisningsdage. En dag hvor eleverne er udendørs i frikvarterne og der bliver luftet ud modsat en dag, hvor eleverne er indendørs i frikvarterene og der ikke bliver luftet ud.

I eksperimentet foretager eleverne en række fysiske målinger i forbindelse med de to dage, og de deltager i en anonym trivsels- og koncentrationsundersøgelse, som bliver koblet til de fysiske målinger. 

Desuden har de mulighed for at screene alle undervisningsmiljøerne på skolen ved hjælp af den nye Indeklimatjek App. Læs mere herunder i de røde bokse.

Det er som sædvanligt gratis at deltage i Masseeksperimentet, ligesom alle redskaber stilles gratis til rådighed, og vi udsender et materialekit til brug for de fysiske målinger. 

Der vil ligeledes, som sædvanligt, blive udarbejdet undervisningsforløb indeholdende  eksperimentet som en komponent. Forløbene vil være målrettet indskoling, mellemtrin, udskoling, STX/grundforløb og EUD/grundforløb, samt områder i Fælles Mål eller Kernestof. Forløbene bliver udgivet i juni måned 2021.

Deltag i Masseeksperimentet og få:

  • Fysiske målinger for belysning, lyd, efterklang, CO2 og temperatur målt i jeres eget undervisningsmiljø
  • Koblingen mellem de fysiske målinger og elevernes trivsel og koncentration
  • Mål for forskellen på dage uden udluftning og udepauser, og dage med udluftning og udepauser
  • Mulighed for screening af alle undervisningsmiljøer og alle skoler i kommunen ved hjælp af nyt screeningsværktøj 'Indeklimatjek' (App og web) udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø m.fl. Se nedenfor.
  • Forslag til løsninger, der kan inddrages i en handleplan for jeres skole
  • Undervisningsforløb indeholdende eksperimentet som komponent opbygget som undersøgelsesbaseret undervisning målrettet jeres klassetrin
  • Mulighed for andre tilvalg:  Opsætning af IC metre CO2 målere eller deltagelse i undersøgelse om adfærdsændringer. Se røde bokse herunder.

 

DCUM App: Indeklima Tjek

Dansk Center for Undervisningsmiljø har sammen med relevante forskere udviklet et screeeningsværktøj, hvor skoler får mulighed for hurtigt at kunne identificere eventuelle indeklimaudfordringer på skolen. Indeklima-tjek app'en kræver ingen forkundskaber at bruge, og elever fra 6. klasse, opdelt i hold, vil med en tablet og en internetforbindelse på få timer kunne screene alle skolens lokaler.

På baggrund af kortlægningen udarbejder app'en automatisk overblik og rapport, samt skræddersyet vejledning og gode råd til indeklimaforbedringer på den pågældende skole.

Resultaterne fra screeningen er ikke en del af selve Masseeksperimentet, men et tilbud til jer om at få en fuldstændigt overblik over skolens lokaler.

læs mere om Indeklima Tjek her: Indeklima Tjek app

IC Meter - mulighed for kontinuerlig indeklima måling

Et IC-meter er en lille firkantet boks, der hvert 5. minut måler CO2, støj (dB), luftfugtighed og temperatur. IC-meteret placeres i lokalet og registrerer klassens indeklima løbende i løbet af de uger klassen er med i Masseeksperimentet.For at fungere skal IC-meteret placeres på fx en hylde og kobles til en stikkontakt.

IC metret fremsendes til de klasser der måtte være interessrede, der er i alt 100 IC metre. I tilmeldingsformularen indikerer du, om I er interessrede i at modtage et IC meter, og derefter kontakter vi jer. Udlånet er i de tre uger Masseeksperimentet løber, derefter skal IC metret retuneres.
Det er 'først til mølle' princippet, da vi kun har 100 IC metre til rådighed.

Eksperimenter med adfærd og undervisningsrammer som middel til et bedre indeklima

I denne del af Masseeksperimentet skal der undersøges de mere adfærdsrelaterede aspekter af indeklima med fokus på, hvordan man med simple tiltag og ændret adfærd kan arbejde aktivt for at forbedre indeklimaet i skolerne.

 

Det er kendt fra tidligere undersøgelser, at der er store udfordringer med indeklimaet i de danske folkeskoler. En stor del af udfordringerne har at gøre med bygningsfysik og kræver ændringer i de tekniske installationer eller de bygningsmæssige rammer. Det kan vi ikke ændre med adfærdsinterventioner, men det er interessant at undersøge, hvor meget vi kan rykke med interventionerne, hvordan de opfattes, hvordan det passer ind i skolernes praksis, hvad der motiverer, hvilke barrierer der opleves og, hvad der skaber den største oplevede effekt.

 

Gennem et afgrænset kvalitativt studie på nogle af klasserne i Masseeksperimentet, kan vi indsamle et rigt datamateriale, der kan hjælpe os med at blive klogere på nogle af de små tiltag, man kan gøre ude på skolerne her og nu, mens vi venter på, at de bygningsmæssige rammer løbende bliver opdateret.

I tilmeldingsformularen indikerer I, om I er interessrede I at høre mere om adfærdseksperimentet (der udføres af Alexandra Instututtet), og så hører I nærmere fra os.

Masseeksperimentet 2021 er i samarbejde med forskere fra Center for Indeklima ved Danmarks Tekniske Universitet og Dansk Center for Undervisningsmiljø og er økonomisk støttet af Realdania.

Alt for mange elever oplever et undervisningsmiljø og indeklima, som ikke er godt nok. Dårlig luftkvalitet og svingende temperaturer, som påvirker alle elever landet over og er en stor hindring for vores faglighed og trivsel. Værst af alt oplever vi en manglende vilje til at gøre noget ved disse problemer.


Vi har brug for inddragelse, konkret lovgivning og øget fokus på de enkelte skoler, så eleverne slipper for at få hovedpine i forbindelse med undervisningen.

Thea Enevoldsen, tidligere formand for Danske Skoleelever

Online kick-off af Masseeksperiment
 

Mandag den 10. maj kl. 14-15 afholder vi online kickoff af Masseeksperiment 2021. Her kan I møde forskerne bag eksperimentet, få et indblik i selve eksperimentet, de målinger der skal laves og de test eleverne skal gennemføre, samt stille spørgsmål. Det er gratis at deltage i Masseeksperiment kickoff. Vi benytter Google Meet og hvis du ønsker at deltage, så indtast din e-mail adresse her, og få tilsendt mødelinks.