Gå til hovedindhold

Masseeksperiment 2021: Indeklima, trivsel og koncentration

Hvordan påvirker et stigende CO2 niveau din hjernes funktion?

Se videoen ovenfor med Peter Lund Madsen. Videoen er produceret for Realdania i forbindelse med initiativet ’Et godt indeklima’.

Tilmelding til Masseeksperiment åbner den 1. april 2021. Det er muligt for både enkelte klasser, flere klasser, hele skoler eller alle skoler i kommunen at deltage. Gymnasier og andre uddannelsessteder er også velkomne til at deltage.

 

Året tema er undervisningsmiljøers indeklima i relation til elevers trivesel og koncentrationsevne

Er indeklima et problem på jeres skole? Eller vil I bare gerne have et mål for om jeres nylige renovationer har haft en effekt? Lad eleverne få deres egen stemme og mulighed for at handle på et naturvidenskabeligt oplyst grundlag. Få jeres egne data for præcis jeres undervisningsmiljø, samt mål for elevernes trivsel, sundhed og læring. Og få redskaber til at kunne handle - herunder løsningsforslag.

Masseeksperimentet 2021 er verdens største interventiosnundersøgelse, hvor vi undersøger forskellen på indeklimaet på to undervisningsdage. En dag hvor eleverne er udendørs i frikvarterne og der bliver luftet ud modsat en dag, hvor eleverne er indendørs i frikvarterene og der ikke bliver luftet ud.

I eksperimentet foretager eleverne en række fysiske målinger i forbindelse med de to dage, og de deltager i en anonym trivsels- og koncentrationsundersøgelse, som bliver koblet til de fysiske målinger. 

Desuden har de mulighed for at screene alle undervisningsmiljøerne på skolen ved hjælp af den nye Indeklimatjek App. Læs mere herunder i de røde bokse.

Det er som sædvanligt gratis at deltage i Masseeksperimentet, ligesom alle redskaber stilles gratis til rådighed, og vi udsender et materailekit til brug for de fysiske målinger. 

Der vil ligeledes, som sædvanligt, blive udarbejdet undervisningsforløb indeholdende  eksperimentet som en komponent. Forløbene vil være målrettet indskoling, mellemtrin, udskoling, STX/grundforløb og EUD/grundforløb, samt områder i Fælles Mål eller Kernestof. Forløbene bliver udgivet i juni måned 2021.

Deltag i Masseeksperimentet og få:

  • Fysiske målinger for belysning, lyd, efterklang, CO2 og temperatur målt i jeres eget undervisningsmiljø
  • Koblingen mellem de fysiske målinger og elevernes trivsel og koncentration
  • Mål for forskellen på dage uden udluftning og udepauser, og dage med udluftning og udepauser
  • Mulighed for screening af alle undervisningsmiljøer og alle skoler i kommunen ved hjælp af nyt screeningsværktøj 'Indeklimatjek' (App og web) udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø m.fl.
  • Forslag til løsninger, der kan inddrages i en handleplan for jeres skole
  • Undervisningsforløb indeholdende eksperimentet som komponent opbygget som undersøgelsesbaseret undervisning målrettet jeres klassetrin
  • Mulighed for andre tilvalg, fx opsætning af IC metre CO2 målere, deltagelse i undersøgelse om adfærdsændringer og mere. Se rød boks længere nede på siden.

Masseeksperimentet 2021 bliver lavet i samarbejde med forskere fra DTU og Dansk Center for Undervisningsmiljø og er økonomisk støttet af Realdania.

Alt for mange elever oplever et undervisningsmiljø og indeklima, som ikke er godt nok. Dårlig luftkvalitet og svingende temperaturer, som påvirker alle elever landet over og er en stor hindring for vores faglighed og trivsel. Værst af alt oplever vi en manglende vilje til at gøre noget ved disse problemer.


Vi har brug for inddragelse, konkret lovgivning og øget fokus på de enkelte skoler, så eleverne slipper for at få hovedpine i forbindelse med undervisningen.

Thea Enevoldsen, formand for Danske Skoleelever

Fakta om eksperimentet og tilmelding

  • Tilmelding til årets Masseksperiment er 1. april 2021. Tilmelding er åben indtil alle pladser er optaget, mere end 60.000 elever kan deltage. Såfremt hele kommuner ønsker at deltage, vil der blive udarbejdet specialaftale
  • Masseeksperimentet skal gennemføres i ugerne 44 til 46 2021.
  • Selve eksperimentet gennemføres på 4 lektioner på to forskellige dage (indenfor de tre nævnte uger).

Eksperimentet løber over 2 dage med 4 lektioner hver dag

Selve eksperimentet løber over to dage, afsæt 4 lektioner hver dag. På begge dage gennemfører I fysiske målinger af indeklimaet, og eleverne svarer på korte, simple undersøgelser om deres trivsel (hovedpine, træthed, fryser osv.) og gennemfører en simpel koncentrationstest. Derudover skal læreren udfylde et kort spørgeskema om klasselokalets fysiske forhold, samt vejrforholdene de to dage eksperimentet gennemføres.

Alle klassetrin kan være med

Alle klassetrin, herunder førskole og ungdomsuddannelser kan deltage i eksperimentet.

Udlevering og offentliggørelse af data

De deltagende skoler vil kunne få udleveret deres egne data, og data vil kun blive offentliggjort efter skolernes accept. Skolernes data vil dog være en del af de samlede resultater, der bliver offentliggjort i resultatrapporten. Skolernes navn eller anden ID vil ikke fremgå af resultaterne.

 

Indeklimatjek: Undersøg indeklimaet med ny app og screeningsværktøj - få screenet alle faciliteter på hele skolen 

I forbindelse med Masseeksperimentet 2021 lanceres en ny app, som kan screene og vurdere lyd, lys, luft og temperatur i jeres lokaler. Det gør den ved hjælp af simple spørgsmål, som I selv udfylder. Når spørgsmålene er udfyldt, sendes besvarelserne automatisk til en hjemmeside, som regner på resultaterne og viser indeklimaet på jeres skolen. På hjemmesiden kan I også finde forslag til, hvordan indeklimaet forbedres på skolen.

Den nye app får navnet Indeklimatjek og udvikles henover foråret og sommeren 2021 i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU, Transition, Saint-Gobain og Dansk Center for Undervisningsmiljø med støtte fra Realdania.

Selvom Indeklimatjek afprøves på udvalgte skoler inden lanceringen, vil Masseeksperimentet 2021 være første store test af den nye platform. Ved at bruge Indeklimatjek i Masseeksperimentet, vil I derfor både få en detaljeret screeningen af indeklimaet på jeres skole og samtidig være med til at videreudvikle Danmarks nye indeklimaapp, Indeklimatjek.

Læs mere her.

Hele skoler eller kommuner kan deltage i Masseeksperimentet - mere information følger