Gå til hovedindhold

Det undersøgende arbejde

Masseeksperimentet og det undersøgende arbejde

Undersøgende arbejde er en vigtig faktor, når det gælder om at vække og fastholde elevernes interesse i de naturvidenskabelige fag. Det undersøgende arbejde kan understøtte elevernes nysgerrighed, læring, engagement og medbestemmelse. Og der er den fordel ved undersøgende arbejde, at det opfylder kravene i Fælles Mål og opbygger de kompetencer, eleverne skal bruge, både ved den nye fælles prøve i naturfagene og videre i deres uddannelsesforløb.

"Masseeksperimentet sætter fokus på det undersøgende arbejde og understøtter elevernes nysgerrighed, læring og engagement." 

Lene Christensen, Astra

Masseeksperimentet er et forskningsmæssigt projekt, hvor hypotese og design er fastlagt af forskerne, og derfor er det i sagens natur nødt til at være et klassisk, struktureret forsøg. Men der er masser af muligheder for at arbejde undersøgende med den problematik, Masseeksperimentet omhandler, fx ved at lade eksperimentet være en del af et undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i det undersøgende arbejde.

Virkelighedsnært

Hvert år udvikles et nyt Masseeksperiment i samarbejde med en eller flere forskningsinstitutioner. Deltagerne i eksperimentet bliver en del af et større forskningsprojekt, hvor eleverne er med til at skabe ny viden og uvurderlige forsøgsresultater for de forskere, der har bidraget til at lave eksperimentet til gavn for eleverne selv og resten af samfundet.  

Masseeksperimentet tager altid udgangspunkt i børn og unges hverdagsliv, og formålet er at give eleverne en oplevelse med ‘rigtig’ forskning og give dem viden om naturfaglige emner og metoder. Masseeksperimentet giver nye, værdifulde og overraskende resultater. Tidligere har eksperimentet fx vist, at de danske skoler har for dårligt indeklima, at drikkedunke er bakteriebomber og at børn, der cykler eller går til skole, koncentrerer sig bedre.