Gå til hovedindhold

På toilettet: Resultater

Fødder  under toiletbås - Masseeksperimentet 2017 - Foto: Sanne Vils Axelsen © Astra

Eksperiment 2017: På toilettet

Masseeksperimentet 2017 viser, at en fjerdedel af alle elever aldrig bruger skolens toiletter, uanset køn eller alder. Og at både urin- og afføringsinkontinens har en meget tydelig sammenhæng med dårlige forhold på danske skoletoiletter. Blandt de elever, der holder sig skoledagen lang for at undgå at benytte skoletoiletterne, er der en 50% procent øget forekomst af ufrivillig vandladning og forstoppelse.

"Vores mistanke er klart blevet bekræftet. Vi kan se en meget tydelig sammenhæng mellem børnenes utilfredshed med toiletterne og inkontinens, simpelthen fordi børnene går og holder sig. At holde sig er skadeligt for både blære- og tarmfunktion. Blæren bliver overstimuleret, hvis den ikke bliver tømt regelmæssigt"

Søren Rittig, professor og overlæge, Aarhus Universitetshospital.

Med Masseeksperiment 2017 er det for føste gang blevet dokumenteret, at både urin- og afføringsinkontinens har en meget tydelig sammenhæng med dårlige forhold på danske skoletoiletter. Masseeksperimentet viser således, at blandt de elever, der holder sig skoledagen lang for at undgå at benytte skoletoiletterne, er der en 50% procent øget forekomst af ufrivillig vandladning og forstoppelse.

"Med denne nye viden om sammenhængen mellem skoletoiletterne og udviklingen af inkontinens er det på tide, at der bliver sat fokus på de danske skolers sanitære forhold. Inkontinens er et voldsomt psykisk, fysisk og socialt problem for børnene"

Søren Rittig, professor og overlæge, Aarhus Universitetshospital

20.000 skoleelever har medvirket i undersøgelsen. Af svarene fremgår det, at halvdelen af eleverne er utilfredse eller meget utilfredse med skolens toiletter, jo mere utilfredse, de er, desto mere holder de sig. En fjerdedel af alle elever bruger aldrig skolens toiletter, uanset køn eller alder.  Undersøgelsen fastslår også, at 15 pct. af alle syvårige danske børn har problemer med at styre blæren eller at komme af med afføringen

Masseeksperiment 2017 er verdens største undersøgelse af skoletoiletter og er en del af den Naturvidenskabsfestival, der afvikles hvert år på danske skoler. I år er Masseeksperimentet udviklet sammen med forskere på Aarhus Universitetshospitals Center for Børneinkontinens.