Gå til hovedindhold

Mellemtrin

Giv naturen en stemme

Lad eleverne på mellemtrinet tale naturens sag i uge 39. Under temaet ‘Helt vildt’, undersøger eleverne naturens mangfoldighed med fokus på de vilde bier og deres levesteder.

Hold festival med et formål

Brug Planlægningsværktøjet til at planlægge jeres festival. Det kunne fx se sådan ud. 

En uge 39 under temaet ‘Helt vildt’ kunne have fokus på Naturvidenskabens ABC  erkendelse 4 Naturen er rig på biodiversitet, ved at give de vilde bier en stemme. Eleverne påtager sig rollen som arts-ambassadører for en bi-art, fx med udgangspunkt i forløbet Bi-rig natur

Se forslag til, hvordan ugen kan organiseres her

* Vær opmærksom på at Livestream og efterfølgende Byg insekthoteller Air-bee-ant-bee kræver tilmelding og at materialeliste sendes ud ca. 14 dage før. Der er livestream tirsdag, onsdag og torsdag.

Didaktisk udviklingsrum

Brug ugen til at sætte fokus på jeres egen praksis. Det kan I fx gøre ved at reflektere over dagens didaktiske fokus.

Dagens didaktiske fokus

Forslag til dagens didaktiske refleksion:
 

Arbejde problembaseret:  Hvor meget eller hvor lidt skal der til, for at eleverne arbejder problembaseret?

 • Hvordan kan der arbejdes med at give eleverne flere frihedsgrader.

 

Øge brugen af lokalområdet: Hvordan kan vi blive bedre til at bruge lokalområdet ?

 • Hvordan kan vi som lærere få kortlagt lokalområdets muligheder.

 

Evaluering af elevernes selvstændige arbejde: Hvordan evaluerer man elever i deres selvstændige arbejde? 

 • Hvilke parametre vil vi definere, der skal kigges og lyttes efter. Er der bestemte fagord eller nogle processer, der viser at de er på vej.

Eleverne undersøger selvstændigt: Hvilken type klasseledelse kræver det, at lade eleverne arbejde undersøgende på egen hånd? 

 • Hvilke fordele og ulemper er der ved de frihedsgrader de får, når de skal undersøge på egen hånd.

 

Til vores fagteam: Hvad tager vi med videre fra ugen til vores naturfagsfagteam?

 • Hvordan kan vi komme i dialog med hinanden på skolen om progression. Både konkret inden for biodiversitet, men også mere generelt om det, eleverne skal lære i naturfagene.

 

Oplæg til didaktisk refleksion i fagteamet

Sæt fokus i fagteamet

Brug jeres refleksioner og erfaringer fra ugen som afsæt til en diskussion i naturfagsfagteamet om fx progression og feltundersøgelser. 

Naturvidenskabens ABC lægger op til progression gennem hele elevernes skoleforløb inden for hver af de 10 erkendelser. I dette forløb har omdrejningspunktet været biodiversitet se fx  progressionsbeskrivelse for erkendelse 4 Naturen er rig på biodiversitet . 

I kan fx vende dette:

 • Hvilke forudsætninger for at arbejde med progression oplevede I, at eleverne havde, da I begyndte forløbet? 

 • Hvad, vurderer I, kommer naturligt efter i udskolingen? 

 • Hvad, vurderer I, kommer naturligt før i indskolingen?

 • Hvordan er I/kan I komme i dialog med hinanden på jeres skole om progressionen både konkret inden for biodiversitet, men også mere generelt om det, eleverne skal lære i naturfagene 

 

Faghæftet for natur/teknologi slår fast, at det er vigtigt for eleverne at komme udenfor og undersøge

 • Hvad er jeres erfaring nu med at lade eleverne undersøge udenfor? 

 • Hvor lidt/hvor meget skal der til, for at dette kan lade sig gøre? 

 • Hvilken type klasseledelse kræver det, at undervisningen foregår udenfor?

 • Hvor er det eleverne skal have frihedsgrader?

 • Hvordan kan vi sammen kortlægge muligheder i vores lokalområde?

Inspiration

Her kan du finde mere inspiration til jeres undervisning.