Gå til hovedindhold

Masseeksperiment: Resultater 2018

Novozymes analyserer årets prøver - Masseeksperimentet 2018 - foto: Christoffer Muusmann

Forskerne er i gang med at bearbejde alle de indsendte prøver og samle resultaterne i en rapport. Indtil videre har Novozymes fået analyseret 3.840 prøver, godt 22 % af det samlede antal.

Af disse prøver har Novozymes fundet 475 nye stammer, de ikke har kunne identificere. Disse stammer er alle kandidater til at kunne indeholde en eller flere nye bakteriearter. Derudover har forskerne fundet ca. 2.000 kendte arter af mælkesyreproducerende bakterier. Disse skal alle indgå i den offentlige bakteriebank, så forskere fra hele verden, der arbejder med udvikling af nye fødevareteknologier eller sygdomsbekæmpelse, kan henvende sig til Novozymes og få tilsendt prøver af rendyrkede bakteriestammer til brug for deres forskning.

De foreløbige resultater er meget tilfredsstillende, og forskernes første tilbagemelding er derfor vældig positiv. De skriver til os, at projektet lige nu ser ud til at blive en meget stor succes.

Den endelige resultatrapport vil blive offentliggjort den 28. januar 2019.

Her på siden kan du få et overblik over de indsendte data. Nederst er et Danmarkskort, hvor du kan se hvor mange prøver der er indsamlet i netop dit område.