Gå til hovedindhold

Resultater 2019: Dansk natur skæmmet af plastaffald, som vi bare har smidt fra os

Den danske natur er skæmmet af plastaffald, som vi bare har smidt fra os. I alle typer af den danske natur findes der tomme chipsposer, slikpapir og især cigaretskod, som overalt er den markant største plastforureningskilde. Det viser verdens første videnskabelige, nationale kortlægning af plastforurening i Danmark, gennemført af 57.000 elever fra danske skoler og gymnasier.

Vi smider om os med plastaffald. Bevidst eller ubevidst kaster vi enorme mængder engangsplast direkte ud overalt og i al slags natur, hvor plasten uendeligt langsomt nedbrydes i mindre stykker. Ikke kun i grøftekanter, men i alle typer af den danske natur flyder det med henkastet engangsplast. Den markant største forurener er plastproduktet cigaretfiltre. Næsten hvert tredje stykke plastaffald i den danske natur er et cigaretskod. Nummer tre på listen er chipsposer og slikpapir.

Det viser resultaterne af Masseeksperiment 2019, som er arrangeret af det nationale naturfagscenter, Astra. Masseeksperiment 2019 er verdens første nationale, videnskabelige kortlægning af plastforurening. Undersøgelsen dokumenterer for første gang det samlede omfang af plastforurening i hele den danske natur.
 

Det er tankevækkende, at det plastaffald, eleverne finder, hverken er industriaffald eller husholdningsaffald, men næsten udelukkende plastaffald, som folk bare smider fra sig, mens de sidder, går, cykler eller kører. Og det gælder i alle egne og al slags natur.

Kristian Syberg, lektor i miljørisiko ved Roskilde Universitet og talsmand for MarinePlastic.

112.000 cigaretskod

Resultatrapporten fra Masseeksperimentet viser, at knap hvert tredje af elevernes fund er henkastede cigaretfiltre, svarende til 112.000 styk. Dermed er cigaretskod på en suveræn førsteplads. 

"Cigaretfiltrene, som faktisk består af plast, er et problem, fordi filtrene indeholder tungmetaller og kræftfremkaldende stoffer, som kan være skadelige for dyr, planter og miljø, og det tager år, før filtrene er væk. Alligevel smider folk rask væk skod og anden engangsplast ud i naturen, formentlig fordi produkterne ikke har nogen værdi for os," siger Kristian Syberg.

Udover cigaretfiltrene består engangsplastaffaldet især af chipsposer og slikpapir, som er nr. 3 på listen. Bæreposer er på en 7. plads, efterfulgt af plastkapsler og låg og plastkopper og låg.  Nr. 2 på listen er plaststykker mindre end 50 cm., der ikke kan identificeres, men som stammer fra større stykker plast, der er brudt ned, og som med tiden bliver til mikroplast.

Den omfattende kortlægning viser også, at vores pantsystem for plastflasker virker efter hensigten. Henkastede flasker i den danske natur kommer først på en 15. plads for flasker under en halv liter, mens flasker over en halv liter kommer på en 21. plads. 

Virkelighedsnær naturvidenskab

Deltagertallet var rekordstort, og Astras projektleder for Masseeksperimentet, Lene Christensen, betragter Masseeksperimentet som særdeles vellykket. 

Endnu engang viser eleverne, at de er dygtige til at bruge den naturvidenskabelige arbejdsmetode. De har været stærkt engagerede i arbejdet, fordi deres data er efterspurgt af forskere i den virkelige verden. De oplever, hvordan de med naturvidenskabelige metoder kan indsamle data, som kan være med til at påvirke udviklingen i samfundet, og det er netop Astras formål med Masseeksperimentet.

 Lene Christensen, projektleder for Masseeksperimentet.

Det unikke datasæt om plastforureningen i Danmark bliver nu videnskabeligt publiceret i internationale tidsskrifter og præsenteret af MarinePlastic på den internationale konference, SETAC, i Dublin i maj.