Gå til hovedindhold

Uge 39 - en uge fyldt med science

Naturvidenskabsfestival er en national festival, som har til formål at skabe engagerende oplevelser med science blandt børn og unge. Festivalen finder sted hvert år i uge 39 og har over 150.000 deltagende elever.

Mandag i uge 39 skydes Naturvidenskabsfestival i gang. Skoler, ungdomsuddannelser, biblioteker, museer, naturskoler og virksomheder dedikerer alt fra et par timer til en hel uge til at sætte fokus på science. 

”Jeg får altid ny viden i uge 39, for jeg ved aldrig, hvor eleverne lander. Ofte er der behov for at hjælpe eleverne med viden, som er uden for pensum og langt over niveau.”

Grundskolelærer og deltager i Naturvidenskabsfestival

Ugen kan udgøre et frirum, hvor der eksperimenteres med nye undervisningsmetoder, emner og samarbejder, som kan inspirere til resten af årets undervisning. Skoler og ungdomsuddannelser kan benytte festivalens gratis tilbud og lade sig inspire af årets tema til at lave egne festivalaktiviteter.    

Naturvidenskab handler om virkeligheden
Uge 39 er en festival for science, der skal være sjov, social og synlig. Børn og unge i hele Danmark kan være med til at fejre naturfagene på lokalt plan og stadig få følelsen af at være med i noget større. Det skal være både sjovt og festligt og skabe engagerende og mindeværdige oplevelser, som kan smitte af på den daglige undervisning, når hverdagen igen kalder. Naturvidenskab handler om virkeligheden og eleverne skal opleve, at naturvidenskab giver dem handlekompetence, og at de kan bruge (natur)videnskab til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, som påvirker deres liv, deres hverdag og deres trivsel - både lokalt og globalt.

Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet hos Astra – det nationale naturfagscenter.

 

Baggrund

Naturvidenskabsfestival arbejder for, at alle børn og unge i Danmark mindst en gang om året motiveres til at udforske, forstå og forandre verden med science. Alle, der har lyst til at følge denne vision, kan være med.

Science findes overalt i vores hverdag og er med til at løse globale udfordringer inden for fx sundhed, velfærd og klima. Derfor er det vigtigt, at elever i skoler og på ungdomsuddannelser motiveres til at bruge science til udforske verden omkring dem. Elevernes nysgerrighed skal pirres, så de får lyst til at stille spørgsmål og eksperimentere. De skal motiveres til at undersøge, hvordan tingene hænger sammen, og hvordan science kan være med til at forandre og forbedre vores hverdag og samfund. 

Det vil Naturvidenskabsfestival gøre ved at skabe en tilbagevendende ramme i uge 39, der 

  • involverer børn og unge i virkelig science
  • inspirerer og udfordrer til at gå nye veje 
  • skaber en festlig ramme om science-oplevelser 

Involvere børn og unge i virkelig science  

Ved at involvere børn og unge aktivt i science-aktiviteter får de nogle praktiske erfaringer og hands on-oplevelser, som kan gøre science både vedkommende og konkret. Og ved at koble aktiviteterne til virkelige problemstillinger, og hvordan science anvendes i vores samfund, får de en oplevelse af, hvad science kan bruges til, og at de med science i rygsækken selv kan være med til at påvirke dagsordener og skabe forandringer.    

Nye veje med science

Festivalen vil gerne inspirere og udfordre til tænke ud af boksen. Det er en anledning til at bruge naturfagene på nye, kreative og utraditionelle måder. I uge 39 skal der være plads til at eksperimentere med undervisningen og afprøve nye metoder og koncepter. Ugen skal være en anledning til at bygge bro til det omgivne samfund, hvor nye samarbejder kan afprøves fx med andre uddannelsesinstitutioner, private og offentlige virksomheder, kultur- og fritidsorganisationer, uformelle læringsmiljøer etc.