Nyheder - Ny Viden

Naturvidenskabsfestival giver handleplanen liv

Naturvidenskabsfestival er en oplagt anledning til at styrke den naturfaglige kultur i kommunen. Det viste Skive Kommune, der inviterede over 1.000 børn til en central Naturvidenskabsfestival i uge 39. Aktiviteten samlede skoler, daginstitutioner, museer og naturvejledere om vilde oplevelser med naturvidenskab. 

Signalkrebs, gigantiske insekthoteller og istidslandskaber af grus forvandlede en P-plads i Skive til et naturvidenskabeligt oplevelsesrum i uge 39. Under festivaltemaet “Helt vildt” tog kommunens naturfagskoordinatorer initiativ til at lave et centralt festivalarrangement med deltagende børn fra hele kommunen.

“Vi har valgt at holde Naturvidenskabsfestival centralt for at skabe samhørighed på tværs af kommunen”, fortæller Søren Sohn. Han er ansat som naturfagskoordinator ved Læringsambassaden i Skive (den fælleskommunale skole- og dagtilbudstjeneste), og sammen med Marco Mølbæk har han stået for arrangementet. “Vi er interesserede i at vise, at det er noget, vi er sammen om. Når man kommer herind og er sammen med helt op til 500 andre børn, så får vi følelsen af at være sammen om naturvidenskab i denne uge.”

Samhørigheden opleves ikke kun blandt eleverne men også hos de mange aktører, som var involverede. Det gjaldt både naturvejledere, museer og frivillige foreninger, som bød ind med aktiviteter. “Vi har haft en oplevelse af, at alle ville byde ind og hjælpe i kommunen. Vi har faktisk ikke rigtig fået nej til noget,” siger Søren Sohn. “Det er kun, hvis det er stukket lidt for meget af, og vi ville gøre tingene permanent.”

 

Synergi med kommunens naturfagshandleplan

Det er første gang, at Skive Kommune afholder Naturvidenskabsfestival centralt og i så stor skala, og det er ikke tilfældigt. Kommunen har nemlig brugt festivalen som et element i implementeringen af deres nye naturfagshandleplan, som skal sikre en stærk naturfagskultur:

“Fra kommunens side, så er Naturvidenskabsfestival en en rigtig vigtig del i at få gjort vores handleplan levende. Den er med til at binde vores initiativer sammen og vise, hvordan vi i praksis kan bruge de tanker, vi har haft omkring vores handleplan,” fortæller Sara Heidemann Pedersen, som er udviklingskonsulent for Skole og Dagtilbud i Skive Kommune.

Naturvidenskabsfestival er skrevet ind som en fast del af handleplanen, og alle kommunens skoler og dagtilbud anbefales at deltage. Ambitionen er, at lærere og pædagoger bliver inspirerede af de mange initiativer og aktiviteter og tager dem med ind i deres arbejde med naturfag resten af året.

“Festivalen er også tænkt som inspirationskilde til, hvordan man kan gå hjem på skolerne og arbejde med naturfag ud fra nogle af de opstillinger, vi har lavet. Der er ingen tvivl om, at nogle af de ting, vi har taget med, det er helt nyt for skolerne. Derfor giver det meget at komme ud som underviser og opleve, at det er ikke sværere end som så,” siger Søren Sohn, og det ser ud til at virke. På læringsambassaden har de nemlig efterfølgende oplevet, at undervisere og pædagoger har henvendt sig for at låne udstyr eller få inspiration til at arbejde videre med nogle af temaerne.

 

Stærkere naturfaglig kultur

“Det vi er ude efter er at skabe en stærkere naturfaglige kultur i kommunen. Blandt andet ved at sætte spot på de ting, som vi har, der foregår i kommunen. Det er måske ikke alle, der vidste, at vi havde en geolog til at gå op på Fur, der også er naturvejleder. Det er måske ikke alle, der lige har hørt om vandkants-Jesper eller Maj ude fra Borkholm. Det handler om, at vi sætter spot på de områder, vi har i kommunen, hvor vi faktisk har naturfag, og hvor vi har naturvidenskab, der spiller ind, og så hele tiden holder det i kog, så vi får en styrket forståelse af, at vi faktisk bebor et område, der er i en kæmpe udvikling inden for naturvidenskab.”

“Selve festivalen kan man bruge som løftestang til de andre initiativer, der foregår i kommunen. Det er blandt andet åben skole. Hele festivalen lægger op til at arbejde kvalificeret med Åben Skole-tilgangen. En ting er at tage ud i naturen, men det bliver jo en anden oplevelse, hvis man har en naturvejleder med.”

 

Netværk kvalificerer aktiviteterne

Sara Heidemann Pedersen og Søren Sohn har begge siddet i arbejdsgruppen bag Skive Kommunes naturfagshandleplan, og det har været vigtigt for dem begge at invitere praktikere med i ind rummet. Der er blevet etableret tre netværk af praktikere (et for dagtilbud, et for  grundskole samt et for ungdoms- og videregående uddannelser), som arbejder både internt og på tværs med at sikre kvalitet i kommunens arbejde for bedre naturfagsundervisning.

Netværkene har også været med til at kvalificere indholdet af aktiviteter på festivalens 10 stande – blandt andet i forhold til at sikre, at aktiviteterne rammer plet i forhold til videns- og færdighedsmål. Næste år er ambitionen at der skal ske endnu mere på tværs af netværkene, og at elever på forskellige uddannelsestrin skal lave aktiviteter for og med hinanden, fortæller Søren Sohn.

“Det kan være insekthoteller, som er blevet bygget ude i dagtilbuddene eller i indskolingen og så kan en klasse komme fortælle om det til andre klasser. Det kunne også være nogle 8. klasser, som har været på gymnasiet og blive undervist i nogle ting. De ting, som de har lært, kan de så komme ned på festivalen og fortælle videre om til nogle 4. klasser.”

Planlægningen for næste år er allerede i fuld gang, og ifølge Søren Sohn og Marco Mølbæk er der allerede flere aktører, som gerne vil deltage igen. Det glæder de to naturfagskoordinatorer, som er fulde af ideer til, hvordan det bliver endnu bedre.

Som Marco Mølbæk siger: “Visionen for festivalen er, at vi kan tilbyde en festival af høj kvalitet og høj diversitet. Det er målet hele tiden at tænke på kvaliteten frem for kvantiteten.”

Pige med signalkrebs
Afspil video

Del

Skip to content