Gå til hovedindhold

150.000 elever afprøvede Den yderste Grænse

Sidste uge i september var der Naturvidenskabsfestival for skoleelever i hele Danmark. Festivalen blev et slaraffenland for scienceforsøg, faglig fordybelse, undren og undervisning, der lå langt fra skolehverdagen. Bagtanken var at give eleverne smag for naturfag.

Årets tema ville Den yderste Grænse, udfoldet på områderne naturens grænser, menneskets muligheder og begrænsninger, etikkens yderste grænse og ekstreme fysiske fænomener.

Eleverne fordybede sig i en mangfoldighed af emner som enzymer, kodning, robotprogrammering, spildevand, menneskets sanser, genteknologi, organtransplantation, naturkatastrofer, laktose-allergi, søvn osv.

Tanken var, at den nationale Naturvidenskabsfestival skal engagere og motivere børn og unge til at udforske, forstå og forandre verden med science. Festivalen hyldede nysgerrigheden, evnen til at undre sig og lysten til at tilegne sig ny viden.

Det blev en uge med science, hvor alle på kryds og tværs af klassetrin og fag frit kunne eksperimentere med nye undervisningsmetoder, emner og samarbejdsformer.

"Naturvidenskabsfestivalens ambition er at vise alle Danmarks børn og unge, at science har noget med deres liv at gøre. De skal opleve, at de kan bruge science til at påvirke deres egen hverdag og at de med science kan være med til at skabe forbedringer og forandringer i det omgivende samfund."

Estrid Brandorff, programleder for Naturvidenskabsfestival


På og uden for skolen
Eleverne og deres lærere havde forberedt sig gennem længere tid, og de mange eksperimenter og projekter afvikledes på grundskoler, gymnasie- og erhvervsskoler, men også på fx biblioteker, museer, naturskoler, private og offentlige virksomheder.

Idérigdommen blandt de tusindvis af aktiviteter om Den yderste Grænse var stor: 4.-6. klasse på Skovbyskolen i Galten ville undersøge, hvordan mennesket påvirker naturen, mens 7. klasse på Fuglsanggårdsskolen i Virum lærte om bakteriernes betydning for vores velfærd, og elever på Fredericia Realskole øvede sig i at konstruere kunstige knogleled på en 3D-printer. Sidstnævnte projekter var støttet af Naturvidenskabsfestivals Uddelingspulje.

"Ved at give eleverne nogle praktiske erfaringer med science-aktiviteter kan science blive både vedkommende og konkret for børn og unge. Det er vigtigt, at eleverne motiveres til at udforske verden omkring dem og undersøge, hvordan tingene hænger sammen. Vores fremtid afhænger af science."

Estrid Brandorff, programleder for Naturvidenskabsfestival

Naturvidenskabsfestival er udviklet og koordineret af Astra – Danmarks nationale center for læring i natur, teknik og sundhed.

Naturvidenskabsfestival er støttet af Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen, Industriens Fond, Villum Fonden, Industriens Arbejdsgivere i København, Oticon Fonden, Knud Højgaards Fond, Otto Mønsteds Fond og Undervisningsministeriet.