Gå til hovedindhold

Motiverende naturfaglig undervisning

Elever i skoler og gymnasier fra 92 af landets kommuner deltager i verdens første nationale kortlægning af plastforurening.

Der er plastforurening overalt – også i den danske natur. Snart ved vi hvor, hvor meget og hvilken slags plast, der er tale om. Godt 57.000 danske elever deltager i de kommende tre uger i Astras Masseeksperiment, som i år er en landsdækkende kortlægning af plastforurening af den danske natur. Masseeksperiment 2019 er verdens første nationale, videnskabelige kortlægning af plastforurening.

Eleverne skal systematisk indsamle plast i et udvalgt stykke dansk natur et vilkårligt sted i Danmark. Det kan være på strande, på marker, i parker, på gader, i grøftekanter eller på skovstier. Derefter tager eleverne tilbage på skolen for at analysere fangsten. Det kan f.eks. være engangskopper, chipsposer, cigaretfiltre eller afdækningsplast. Til sidst indsamles elevernes data centralt.

Rekordstort antal deltagere

Kortlægningen af plastforurening i den danske natur er samtidig et naturvidenskabeligt forskningsprojekt for eleverne, der vil give dem kompetencer til at forholde sig til emnet. Aldrig har så mange tilmeldt sig Masseeksperimentet som i år. 92 ud af 98 kommuner er repræsenteret, hertil kommer Grønland og Færøerne. De 57.000 elever kommer fra grundskoler og ungdomsuddannelser, og som noget nyt er der også børnehaver med i rækkerne.

Vi ved, det er stærkt engagerende for eleverne, når deres undersøgende arbejde reelt er efterspurgt og bliver anvendt af professionelle forskere i den virkelige verden.

Projektleder for Masseeksperimentet, Lene Christensen

Projektleder for Masseeksperimentet, Lene Christensen siger om den store interesse:
'Vi ved, det er stærkt engagerende for eleverne, når deres undersøgende arbejde reelt er efterspurgt og bliver anvendt af professionelle forskere i den virkelige verden. Eleverne arbejder med  autentiske, naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder, og oplever samtidig, hvordan naturvidenskab kan være med til at ændre udviklingen i samfundet.'

Største plastindsamling nogensinde

MarinePlastic står for analysen af elevernes indsendte prøver og den forskningsmæssige efterbehandling. 'Plastforurening i naturen er en af vor tids største miljømæssige udfordringer. Vi har behov for at få kortlagt omfanget af og effekterne af plastforurening. Derfor er det unikt, at vi nu får et kæmpestort dataset, der kan bidrage til ny videnskabelig forskning og dokumentation. Der er aldrig før indsamlet plast i så stor skala efter videnskabelig metode', siger lektor i miljørisiko ved Roskilde Universitet og talsmand for MarinePlastic, Kristian Syberg.

Resultaterne vil blive registreret i Marine Litter Watch, en database udviklet af Det Europæiske Miljøagentur. Elevernes kortlægning kan således få betydning for kommende europæisk regulering og lovgivning på området.

Plast har topprioritet

Adm. direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Hans Bruyninckx, siger: "Det er blevet en af topprioriteterne at bekæmpe plastforurening både i Europa og globalt. Og ved både at indsamle plastaffald og levere data om forureningen gør børnene her en reel indsats for at tackle problemet. Det er virkelig inspirerende at se børn forholde sig til deres egen fremtid og en påmindelse til os alle om, hvor meget det haster." Undersøgelsen bliver senere publiceret i internationale, videnskabelige tidsskrifter. Resultaterne af Masseeksperimentet forventes offentliggjort i en rapport i januar 2020.

Masseeksperiment 2019 er udviklet i samarbejde med MarinePlastic, det danske center for forskning i marin plastikforurening - støttet af VELUX Fonden.