Gå til hovedindhold

Bæredygtighed i budget og bevidsthed

Hvad kan kommunerne gøre for at fremme uddannelse for bæredygtig udvikling, så de samtidig med at de sparer på ressourcerne får uddannet en ny generation, som tænker over deres forbrug?

Det er både skoleledere og kommunale embedsfolk blevet klogere på gennem projekt Grøn Generation, som omfatter ni kommuner og huser omkring 10 procent af landets 0-17-årige. Projektets formål er at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse. Det tager afsæt i eksisterende nationale og kommunale strukturer og initiativer til bæredygtig udvikling og fremme af UBU - uddannelse, der udvikler handlekompetence, viden og engagement hos børn og unge, som gør dem i stand til at skabe et bæredygtigt samfund i fremtiden.   

“Kommunale udviklingsprojekter som Grøn Generation er relevante, fordi de giver naturfaglig dannelse til børn og unge og får naturfagene til at give mening. Børnene bliver bevidste om, at naturfagene er vigtige som middel til at løse aktuelle samfundsudfordringer“, siger direktør Mikkel Bohm fra Astra, som har projektledelsen af Grøn Generation.

Noget tyder på, at de deltagende kommuner har fået øjnene op for, at f.eks. energibesparelser på skolerne passer fint til undervisningen i bæredygtig udvikling. Som led i projekt Grøn Generation skal de ni kommuner lægge en strategi for, hvordan de vil arbejde fremadrettet.

Næstved på vej mod bæredygtighed

Næstved Kommune er en af de første, der er klar med en strategi. Her har man i projektperioden spurgt elever og lærere om, hvad der skal til for at gøre bæredygtighedsundervisningen endnu mere inspirerende. Eleverne ønskede at arbejde med aktuelle og virkelige cases og at udvikle løsninger dertil, mens lærerne bl.a. efterspurgte lettere adgang til relevante samarbejdspartnere. Disse input har kommunen testet gennem projekter og undervisningsforløb som fx ‘Byg en By’, ‘Den store Klimaudfordring’, ‘Projekt virksomhedsudfordringer’ og ‘Forbrug med omtanke’.

“Med Grøn Generation-strategien sætter vi retning for, hvordan vi inddrager og samarbejder med kommunens børn og unge om at skabe rammerne for det gode liv på den lange bane. Ambitionen er, at når Næstved kommunes børn og unge forlader folkeskolen, så er de ikke blot stærke inden for dansk, matematik og sprog. De ved også, hvordan de kan præge udviklingen i en bæredygtig retning. Det er vigtigt for både det private erhvervsliv, vores borgere og for kommunen,” siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

I den fremadrettede strategi efter projektets afslutning skal der arbejdes på

  • Børn og unges med- og modspil på lokale udfordringer

  • Tværgående samarbejder og effektiv vidensdeling

  • Formidling og handlekompetence

Hent inspiration i Næstved Kommunes strategi for bæredygtig uddannelse

I første led af strategien skal der findes samarbejdspartnere og udvikles et system for det fortløbende samarbejde mellem kommunen, virksomhederne og skolerne, og der skal arbejdes videre med at understøtte lærerne i at indtænke innovation og entreprenørskab i bæredygtighedsundervisningen med henblik på at skabe handlekompetence hos eleverne.

Dernæst  arbejdes på at fremme brugen af kommunens læringsplatform ‘Min uddannelse’ til deling af undervisningsforløb relateret til bæredygtig udvikling og på at skabe rum for lærernes erfaringsudveksling.

Ifølge strategien skal kommunen i 2019 have et velfungerende samarbejde mellem kommunens faglige centre, private virksomheder og skolerne. Viden, cases og samarbejdspartnere skal lærerne kunne finde på en digital platform, hvor de samtidig kan dele læringsforløb. Målet er, at eleverne skal arbejde innovativt og løsningsorienteret med afsæt i lokale cases og med øget fokus på tværfaglighed og samarbejde ud af skolen.

Miljøbevidste børn i Rudersdal

Rudersdal Kommune er et andet eksempel på en kommune, hvor man har sat fokus på bæredygtighed i undervisningen. Her har kommunens miljøfremmende tiltag også fundet vej til undervisningen, så børnene har fået en større miljøbevidsthed via projektet  ‘Den bæredygtige skole’.

Se Rudersdal Kommunes resultater her

VILLLUM FONDEN og VELUX FONDEN har støttet de to projekter 'Den bæredygtige skole' og 'Grøn Generation'. Fondene har sammen med de to projekter netop afholdt tre dialogmøder rundt om i landet, hvor deltagere fra interesserede kommuner har kunnet udveksle erfaringer og ideer og høre mere om de to projekter.

Her præsenterede bl.a. Rudersdal Kommune sit arbejde. I oplægget fortalte eleverne om deres nye miljøbevidsthed via en lille film. I filmen fortæller de om besparelser, som også kan mærkes i kroner og øre for skolerne, og som kan bruges til fx at installere solceller - eller til at købe is til eleverne!

Læs artikel om dialogmøderne